טופס בקשה למלגה

קרן המלגות ע"ש יגאל בריטמן ז"ל מתרומת Deloitte

רו"ח יגאל בריטמן ז"ל יליד ישראל 1945, שירת בצה"ל החטיבת הצנחנים והשתתף במלחמות ישראל. יגאל ז"ל היה אחת הדמויות המרכזיות במשק הישראלי וסייע רבות למקבלי החלטות במשק הפרטי והציבורי. לקריאה נוספת לחצו כאן

במסגרת מאמצנו לאפשר למגוון רחב של בני נוער לקחת חלק במחנה המשותף נפתחה קרן מלגות ע"ש יגאל בריטמן ז"ל מתרומתה האדיבה של Deloitte.

חניך המתקשה לעמוד בעלויות המחנה, יגיש בקשה לקבלת מלגה על גבי הטופס המצ"ב.

לאחר מילוי הטופס יש לסרוק ולצרף למייל shaikee@tzavpius.org.il את המסמכים הבאים:

  • שלושה תלושי משכורת אחרונים ו/או מסמכים המעידים על ההכנסה המשפחתית (קצבאות וכו'...)
  • צילום תעודת הזהות של המגיש כולל ספח עם פרטי בני הבית.

הטפסים יוגשו להנהלת המחנה בסבב הראשון עד לתאריך 4/6/2017 ובסבב השני עד 18/6/2017

הנהלת המחנה הקימה וועדת מלגות* שתבחן את הבקשות ותאשר או תדחה בהתאם לקריטריונים שנקבעו. 

התשובות לסבב הראשון ימסרו במייל במהלך השבוע של 11/6/2017 ואילו לסבב השני במהלך השבוע של ה-25/6/2017

חניך שימצא זכאי למלגה יעביר למחנה את הפרש העלות בלבד על פי תנאי התשלום של המחנה.

*וועדת המלגות מונה נציגות של: העמותה, נציג ציבור ונציג Deloitte. במידה ויתברר כי יש קשר של הכרות אישית בין אחד מחברי הוועדה לחניך שהגיש מלגה. החבר יפסול עצמו מהדיון באותה בקשה.

הקריטריונים לקבלת מלגה

על סמך הנתונים יבוצע חישוב של סך הכנסות ההורים החודשי ברוטו מחולקות למספר הנפשות בבית, הורים וילדים עד גיל 18. בהתאם לתוצאות החישוב ולבקשות שיתקבלו יחולקו מלגות לפי הטבלה הבאה*:

הכנסה לנפש במשפחה    עד 1400 ש"ח     1401-2200 ש"ח      2201-2500 ש"ח      2501-3000 ש"ח      סכום המלגה     3000 ש"ח2000 ש"ח1000 ש"ח 500 ש"ח 

* העמותה עושה את מירב המאמצים לגיוס כסף למלגות למחנה הקיץ. מספר וגובה המלגות שינתנו יהיה בהתאם לסכום הכסף שיגויס. סכומי ההכנסה לנפש בטבלה אינם מהווים התחייבות לקבלת המלגה, המלגות ינתנו בהתאם לכמות ואופי הבקשות.

   

פרטי מגיש הבקשה והחניך

פרטים מגיש הבקשה
פרטי החניך
מס' ת.ז. בן תשע ספרות

פרטי הורים ומשק בית

פרטי האב
מספר ת.ז. בן תשע ספרות
מצב המשפחתי הנוכחי של אב החניך
נא להזין מספרים בלבד ללא אותיות וסימני פיסוק
פרטי האם
מספר ת.ז. בן תשע ספרות
מצב המשפחתי הנוכחי של אב החניך
נא להזין מספרים בלבד ללא אותיות וסימני פיסוק
הכנסות נוספות
פירוט הכנסות נוספות
נא להזין ספרות בלבד ללא אותיות וסימני פיסוק
נא להזין ספרות בלבד ללא אותיות וסימני פיסוק
נא להזין ספרות בלבד ללא אותיות וסימני פיסוק
נא להזין ספרות בלבד ללא אותיות וסימני פיסוק
נא להזין ספרות בלבד ללא אותיות וסימני פיסוק
נא להזין ספרות בלבד ללא אותיות וסימני פיסוק

הוצאות

הוצאות חודשיות
נא להזין מספרים בלבד ללא אותיות וסימני פיסוק
מוסדות חינוך
פירוט ממוסדות החינוך

פירוט הבקשה