שוקי גלזמן

מצוות הערבה

חג סוכות הוא המועד המשופע ביותר במצוות: סוכה, ארבעת המינים, שמחה Smile, הושענות ומצוות ערבה. לענפי הערבה שני תפקידים: הם משמשים כאחד מארבעת המינים, ובנוסף יש להם מצווה נוספת ומיוחדת משל עצמם.

חכמינו המשילו את ארבעת המינים לארבע דמויות של אנשים הסובבים אותנו, לפי מעלתם: אתרוג בעל טעם וריח משול לאדם בעל חכמה ומעשים טובים. לולב (תמר) בעל טעם ובלי ריח משול לאדם בעל מעשים טובים אך ללא חכמה. הדס בעל ריח וללא טעם משול לאדם שיש בו חכמה אך אין בו מעשים. ערבה שאין בה לא טעם ולא ריח משולה לאדם ללא חכמה וללא מעשים. יחד אם זאת יש לקחת את כולם יחדיו ולאגוד אותם לברכה אחת.

מה שנראה ממבט ראשון כפחיתותה של הערבה הירודה מבין ארבעת המינים - מבלבל היות והערבה זכתה למצווה נוספת שאין לשאר המינים: מצוות ערבה. היו זוקפים ערבות על גבי המזבח ומקיפים את המזבח שבע פעמים ואומרים פסוקי הודיה ותפילה (משנה סוכה פרק ד א-ה). טקס זה נערך לקראת בקשת הגשמים, היות ובסוכות אנו נידונים אם תהיה שנה שחונה או גשומה. גם בימינו נוהגים ליטול ביום הושענא-רבה (היום האחרון של סוכות) חמישה ענפי ערבה, לומר פיוטים של בקשה על הגשם, ובסוף אף לחבוט אותם ברצפה. בסופם אנו מאמינים ש: "תטיב לנו החתימה" ובכך חותמים את ימי-הדין, בשמחה.

ממצווה זו ניתן ללמוד עיקרון חשוב ביותר: דווקא הערבה שמסמלת כביכול את הפחות שבאדם, היא זו שזוקפים אותה על המזבח לכבוד בקשת הגשמים, המים שמחיים את האדם. גם האדם הפשוט ביותר, אם הוא יונק מהמים (שמסמלים, על פי חז"ל, את התורה והחכמה) זוכה להיות בדרגה הגבוהה ביותר המחייה את כל העולם. עיקרון זה מופיע רבות בתורת החסידות (תניא), שם מובא: "נתאווה ה' לעשות לו דירה בתחתונים". דרשו על כך אדמו"רים רבים ש: "בתחתונים דווקא"! כוונתם שדווקא במקומות הירודים ביותר - שם נמצאת הגבורה והגדולה של האנשים הפשוטים. הם הם המחיים את העולם ע"י המים (גשם = גשמיות) גם בשביל שאר סוגי האנשים – בעלי החכמה והמעשים.

פעמים רבות אנו נוהגים לזלזל באנשים ודעות שלא מתאימים להשקפתנו, למראה שלנו ולמעמדם. חג הסוכות מלמד אותנו שמעבר לכך שצריך לאגוד את כל ארבעת המינים יחדיו. דווקא לערבה מעמד גבוהה, שזכתה לשתי מצוות. עלינו להתפלל ולשאוף שכל מין ומין ידע ויכיר את מעמדו, בעיקר עליו להבין שבלי המין האחר אין לו מצווה שלימה.

חג שמח

מאמרים נוספים מאת שוקי גלזמן

השבוע מכבי ת"א זכתה באליפות ישראל בכדורגל, לאחר עשור שלא זכו בתואר הנכסף. אני לא מאוהדי המשחק, אולם שולח להם את איחולי והצלחה בכל מעשה רגליהם.

מאמרים נוספים בנושאים דומים:

אני מחבב את התכנית "חתונה ממבט ראשון".

ד"ר גדי טאוב בוחר בהנרי קיסינג'ר: האיש שהפנה את המלחמה לנתיב שבו יתרונה של ארצות הברית יכול היה רק להתגבר, למרות חולשתה בשל ויטנאם.