זהר ניסן

היהודים: דת או לאום?

זהר ניסן, 12.5.2013

בכל פעם שעולה דרישה לקבוע בחוק יסוד שישראל מדינת היהודים מתעורר ויכוח האם היהדות היא רק דת או אולי גם לאום ואומה. האם ישראל היא מדינת כל אזרחיה, או מדינת היהודים?

היסטורית, מאז שהוגלו היהודים מחבל ארץ זה, לא קמה מדינה אחרת במקום הזה והיהודים בגולה היו היחידים שהתפללו יום יום, במשך אלפיים שנה, שיוכלו לחזור לכאן ולהקים מדינה משלהם.

וכאשר סוף סוף היהודים הגיעו לזה, קמים מתנגדים לקבוע זאת בחוקה. אז אפשר להבין שערבים מתנגדים לכך. אבל אי אפשר להבין יהודים שמתנגדים לזה. חלום של יהודים בכל הגלויות, במשך 2,000 שנה, עד שסוף סוף התגשם. דם רב נשפך כדי להגשים את החזון הזה. אז באים יהודים מאותו עם ורוצים להרוס חלום, חלום של עם שלם.

ההגדרה על פי ויקיפדיה "אומה או לאום היא קבוצת אנשים בעלי זהות לאומית משותפת השואפת להגדרה עצמית במסגרת של מדינה ריבונית בזיקה לטריטוריה מסוימת. בלאום קיימים יסודות משותפים אותם חולקים (בדרך כלל) בני אותו הלאום כגון: שפה, תרבות, מקור אתני משותף, דת, ערכים, אידאולוגיה ומקור היסטורי משותף.

גם בהגדרה הזאת, וגם בלי הגדרה כזאת או אחרת. היהודים, בכל מקום שהם נמצאים, נחשבים לאומה, ללאום. גם בעיני עצמם וגם בעיני הגויים אלפי שנים. וזה בלי קשר אם הם דתיים או חילונים, אורתודוקסים, רפורמים, או קונסרבטיבים.

עוד לפני שבני ישראל קיבלו על עצמם את היהדות במתן התורה בהר סיני. עוד לפני שהיתה להם מדינה שלהם. הם היו כבר אומה. ונקראו "עברים", או "בני ישראל", וכך התייחסו אליהם הגויים.

בעיני הגויים יהודי תמיד נחשב ליהודי גם אם הוא היה חילוני לגמרי, גם אם הוא המיר את דתו מרצון או שלא מרצון, ראו בו תמיד יהודי. כך היה עם האנוסים בספרד. כך היה גם כשהתאסלמו. וכך היה גם שרצו מאד להתבולל. הם תמיד נשארו " יהודים " בלי קשר אם הם דתיים או לא.

מכיוון שגרו פה ערבים (ללא מדינה), שהתנגדו שהיהודים יקימו פה מדינה, החליטו באומות המאוחדות שהארץ תחולק לשני העמים. דבר שהערבים לא קיבלו את רעיון החלוקה, לא אז ולא עכשיו. האומות המאוחדות החליטו מה שגם הורים לילדים מחליטים מדי פעם. כאשר הילדים שלהם רבים הם שולחים אותם כול אחד לחדרו שיירגעו.

כמעט כולם יודעים שבחבל ארץ זה צריך לחלק את הארץ לשני עמים. מדינת היהודים, ומדינה לערבים (הפלסטינים). מי שלא רוצה שתהיה מדינת היהודים, מלבד הערבים, זה השמאל הקיצוני, שרוצה במדינת כל אזרחיה. מאידך, הימין הקיצוני רוצה בכול הארץ. מה שיוביל לאותו מקום כמו השמאל הקיצוני, שלא תהיה מדינה ליהודים.

המדינה הזו היא מדינת היהודים. צריך לחוקק את זה. צריך לציין את זה בכל דרך. במעברי הגבול ועל נייר רשמי של המדינה. זה המעט שאנו יכולים להחזיר לאותם מיליונים שהתפללו במשך אלפיים שנה "בשנה הבאה בירושלים הבנויה". ולזכרם של כל הנופלים על הקמת המדינה.

מאמרים נוספים מאת זהר ניסן

רצח הילדים ע"י אביהם זו טרגדיה בלתי נתפסת בנפש אנושית. אין ספק שזה מעשה מטורף, אדם שפוי לא יכול אפילו לעכל מעשה כזה.

מאמרים נוספים בנושאים דומים:

אני מחבב את התכנית "חתונה ממבט ראשון".

ד"ר גדי טאוב בוחר בהנרי קיסינג'ר: האיש שהפנה את המלחמה לנתיב שבו יתרונה של ארצות הברית יכול היה רק להתגבר, למרות חולשתה בשל ויטנאם.

תגובות

תגובתה

אם היהדות היא לאום. האם אני יכול להיות יהודי מוסלמי? כלומר יהודי מבחינת הלאום, אבל מוסלמי מבחינת האמונה הדתית?

אכן כן

מה היהודים חולקים כדי שיחשבו לאום: שפה? לא, תרבות? לא, מקור אתני משותף? לא, דת? כן, ערכים? לא, מקור היסטורי משותף? אולי אבל עברו אלפי שנים ומאות תהפוכות וגלגולים. מסקנה: יהדות היא דת ולא לאום. מדינה ישראל צריכה להיות מדינת כל אזרחיה, לא מדינת חלק מאזרחיה.

שאלה / חקירה עם-הארצית ! ---> והתשובה : - "היום הזה נהיית לעם לה' אלוקיך" ! (דברים כז, ט) וידבר משה והכהנים הלוים אל כל ישראל לאמר הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם לה' אלקיך ! =================================================================

שאלה / חקירה עם-הארצית ! ---> והתשובה : - "היום הזה נהיית לעם לה' אלוקיך" ! (דברים כז, ט) וידבר משה והכהנים הלוים אל כל ישראל לאמר הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם לה' אלקיך ! =================================================================

אחד מהמפרשים בביאורו לפסוקנו מציע תשובה: --> "החובה המשותפת לתורה וכו' --> היא העושה אותך לעם היום --> ולא קנין הארץ שבעתיד הקרוב וכו'. אפשר שתאבד מן הארץ כדרך שאתה בא לרשתה, --> אך התורה והתחייבותך הנצחית לשמירתה --> מאחדות אותך לעם, --> וקשר זה לא יינתק לעולם" עכ"ל. !!!

דברים פרק כז א) - ויצו (ציווי המטכ"ל } - משה וזקני ישראל, -->> את-העם <--> לאמור: --> שמור, את-כל-המצוה, אשר אנוכי מצווה אתכם, היום. !

דברים פרק כז : התורה מבטיחה לנו = (לעם ישראל): אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעתם ונתנה הארץ יבולה, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ, ורדפתם את אויביכם, ונתתי משכני בתוככם, וכו' וכו'. --> ארור, אשר --> לא-יקים את-דברי התורה-הזאת--לעשות אותם; ---> ואמר כל-העם, --> אמן. !!! ==============================================================

בני אברהם, יצחק, ויעקב - אך ורק אחרי שיצאו ממצרים ---> קיבלו עליהם את --> כל מצוות התורה = הוכרזו כעם !

שמות יט : ............... אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם אלי ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי --> והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל ==================================================

שמרתם את בריתי --> והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש !