אלישע בן אבויה

לא חייבים לנצח בויכוח

חנן כהן כתב בבלוג שלו, וובסטר, פוסט מעניין שכותרתו "איך לנצח ויכוחים באינטרנט".

הרעיון המרכזי הוא שהתלהמות ושימוש ברטוריקה לא מסייעים להצלחה בויכוח, ועדיף להיות צנוע ולעסוק בעובדות בלבד.

ראשית, יש לציין שמה שחנן כתב נכון לא רק לאינטרנט. ההערות שלו לגבי האופי של הויכוחים טובות לויכוחים בכלל, ובכל מדיום, כולל שיחה פנים אל פנים.

אבל בעיני חנן פיספס כמה נקודות חשובות (או בחר במודע לא להתייחס אליהן):

הכותרת של חנן "לנצח בויכוח" מתורגמת בפוסט לשינוי דעתו של זה שאיתו מתווכחים. האמנם זהו הניצחון המיוחל? אם כן, כי אז כידוע לכולנו מעטים מאד הם הויכוחים שמישהו מנצח בהם. זו הסיבה שיש רבים כל כך שסולדים מויכוחים בטענה שאין בהם טעם. על פי פרשנות זו הם צודקים.

עבורי, ויכוח יכול להיגמר בהצלחה (ולאו דווקא ב"נצחון") גם אם זה שהתווכחתי איתו לא שינה את דעתו.

מעבר למשתתפים עצמם, יש לויכוח, במיוחד באינטרנט, נמענים נוספים - הצופים והקוראים. גם אם לא אשנה את דעתך שלך, אוכל אולי לשנות את דעתו של מישהו אחר. באותו אופן, אוכל לגרום לכך שמישהו אחר שמחזיק כרגע בדעתי לא ישנה את דעתו. זו למשל המוטיבציה של הרבה ויכוחים תאולוגיים: אני תוקף אותך לא כדי שתשנה את דעתך, אלא כדי שהמאמינים האחרים לא ישתכנעו ממך. במקרה כזה בהחלט יכולה להיות יעילות גם להתלהמות ותקיפה אישית.

לויכוח יש ערך גם אם הוא גורם לי לא לשנות את דעתי. ויכוח מוצלח הוא ויכוח שבו העמקתי וביססתי את דעתי כי בר הפלוגתא שלי איתגר אותי בעמדה הנגדית שלו. זוהי המחלוקת שאותה נהוג לשבח במסורת היהודית. "מחלוקת לשם שמיים" מתפרשת כך כמחלוקת שבה הצדדים (כפי שחנן מעיר במילים אחרות) לא שואפים לשינוי דעתו של הצד השני כמטרה, אלא לבירור האמת.

התנאי שלי לויכוח טוב, ובכך אני מסכים עם רוח דבריו של חנן, הוא הכבוד שאני רוחש לזה שאני מתווכח איתו, והכבוד שהוא רוחש לי, ולעמדתי. מותר לא להסכים איתי. מותר אפילו לחשוב שעמדתי היא שערורייתית. בשום אופן אסור לחשוב שאסור לי להחזיק בעמדותי. מי שהופך אותי בגלל דעותי לאדם פסול, או לבוגד (בגירסה הפוליטית של עמדותי), איתו אין לי מה להתווכח.

מאמרים נוספים מאת אלישע בן אבויה

"הנקודה שבה ערך הוא גבוה ביותר או נמוך ביותר." כך מוגדר בויקיפדיה המושג המתמטי "נקודת קיצון" של פונקציה. במתמטיקה נהוג לצייר פונקציה בצורה של קו על מערכת צירים.

מאמרים נוספים בנושאים דומים:

אני מחבב את התכנית "חתונה ממבט ראשון".

ד"ר גדי טאוב בוחר בהנרי קיסינג'ר: האיש שהפנה את המלחמה לנתיב שבו יתרונה של ארצות הברית יכול היה רק להתגבר, למרות חולשתה בשל ויטנאם.