תנועת חזון

ידידות וחברות- פרופ אהוד לוז עם חברי ארגון עץ אחים

 

"ידידות וחברות בפילוסופית יוון ובמסורת ישראל"
תכנית ראשונה מסדרת התכניות של 'עץ-אחים' עם אהוד לוז, פרופסור אמריטוס למחשבת ישראל. נלמד את הגדרת הידידות מתוך ה'רטוריקה' של אריסטו, ונמשיך בבירור הקשר בין חברים כמקרב אל האלוהות במסורת ישראל על תקופותיה השונות.
בסדרה זו שתי תכניות נוספות אשר תעלינה בקרוב.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BmPhhl9uWwo

מאמרים נוספים מאת תנועת חזון

פרויקט פיתוח סביבתי ישוב הדעת

מאמרים נוספים בנושאים דומים:

אני מחבב את התכנית "חתונה ממבט ראשון".

ד"ר גדי טאוב בוחר בהנרי קיסינג'ר: האיש שהפנה את המלחמה לנתיב שבו יתרונה של ארצות הברית יכול היה רק להתגבר, למרות חולשתה בשל ויטנאם.