זהר ניסן

מה זו היהדות הבסיסית?

זהר ניסן, 24.12.2013

שואלים אותי למה בחרתי להוסיף את הכותרת "היהדות הבסיסית" לציר הזמן שלי.

כיהודי מסורתי יש לי הרבה כבוד והערכה למורשת שלנו. שהביאה לעולם את האמונה באל אחד, לא גשמי, והביאה תורה שבסיסה עומד על חוקי מוסר, צדק וחסד, שהיו אז באותה תקופה מהמתקדמים ביותר והיו הבסיס לכול החוקים המתקדמים במדינות נאורות. נכון שמאז שהתורה ניתנה החוקים האזרחיים התקדמו והשתפרו הרבה מעבר להלכה, אולם לא בכל מה שנוגע לחוקים מוסריים. בחוק האזרחי אין אפשרות של ציווי מקדים למעשה. ואין אפשרות לכפות התנהגות מוסרית כמו בתורה.

לדוגמה, בחוק האזרחי אי אפשר לכפות "כבד את אביך ואמך", את "ואהבת לרעך כמוך", את כל נושא גילוי העריות המורחב בתורה, או חוקים כמו "לא תלך רכיל בעמיך", "לא תשנא את אחיך בלבבך", "מפני שיבה תקום", "לא תלוה את עמי את העני בנשך" ועוד הרבה מצוות מוסר אחרות.

מכיוון שהתורה ניתנה בתקופה מוקדמת ובתנאי מדבר, ניתנו חוקים וציווים מתאימים לאותה תקופה. התורה שבע"פ הייתה אמורה לפרש ולהתאים אותה לתקופות הבאות (כמובן בהתאם לרוח החוקים בתורה).

מה שקרה בפועל הוא שההלכה התקדמה רק במעט (אולי בגלל הגלות הארוכה). היא נשארה שמרנית ומה שהתפתח בה בממדים עצומים הן הלכות תפלות לעיקר. הרים של הלכות ותוספות שלכולם קראו "מצוות". מה שקרה בפועל הוא שבמקום שהמאמינים יתמקדו בעיקרים הם עסוקים ב"מצוות" המשניות והתפלות יותר.

החיסרון של זה הוא שהמדקדקים בהלכות הרבות, שהן יותר פולחן או מנהג, מאמינים שהם עושים הרבה מצוות ואז המאזן של מצוות כנגד עברות הוא לטובתם. המצפון שלהם נקי יותר.

כך אנו רואים תלמידי חכמים מדקדקים במצוות הפחות חשובות וחלקם נתפסים שעוברים על המצוות העיקריות כמו שוחד, הטרדה מינית, שקרים, זיופים, ניצול של קופת המדינה.

היהדות הבסיסית היא מוסר צדקה משפט וחסד. כל היתר הוא משני ותפל לעיקרים.

מאמרים נוספים מאת זהר ניסן

רצח הילדים ע"י אביהם זו טרגדיה בלתי נתפסת בנפש אנושית. אין ספק שזה מעשה מטורף, אדם שפוי לא יכול אפילו לעכל מעשה כזה.

מאמרים נוספים בנושאים דומים:

אני מחבב את התכנית "חתונה ממבט ראשון".

ד"ר גדי טאוב בוחר בהנרי קיסינג'ר: האיש שהפנה את המלחמה לנתיב שבו יתרונה של ארצות הברית יכול היה רק להתגבר, למרות חולשתה בשל ויטנאם.