לוגו

האוניברסיטה העברית

13.12.2010

האוניברסיטה העברית בירושלים מקיימת בשיתוף צו פיוס שני קורסי דיאלוג לסטודנטים דתיים ולא דתיים:

זהות יהודית, זהות ישראלית והפדגוגיה החינוכית: קורס במסגרת המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, שמטרתו לאפשר מפגש של סטודנטים בעלי רקע דתי/תרבותי שונה לדיון בסוגיות מרכזיות הנוגעות למהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ו/או דמוקרטית. הדיונים יתמקדו בסוגיות בעלות משמעות פוליטית, חברתית וכלכלית: יחס בין דת ומדינה, רב תרבותיות ואינטגרציה בחינוך, יחסי רוב מיעוט וכו'. במפגשים יועלו לדיון סוגיות פדגוגיות הקשורות למשמעות הדיאלוג בפעולה החינוכית העיקרית.

מפגש הזהויות בחברה הישראלית – הקונפליקט הדתי חילוני
סדנת התנסות וחקירה: השסע הדתי- חילוני הוא אחד הקונפליקטים המלווים את החברה הישראלית מהיווסדה. הקונפליקט משתרע על מגוון מישורים- פוליטי, מחשבתי ורגשי, והשפעתו על דמותה של החברה ואורחות החיים שבה היא עצומה. מעבר לעצם חשיבותו, הקונפליקט הדתי- חילוני הוא דוגמא מצוינת לתהליכי היווצרות קונפליקטים חברתיים והתמודדות עמם, וללמידת השפעתם ההדדית של המישורים השונים בהם מתרחש קונפליקט.
הקורס יתמקד במפגש הדתי- חילוני בחברה הישראלית. מטרות הקורס הן לאפשר לסטודנטים לחוות וללמוד על תהליכים רגשיים המתרחשים ברמה אישית וקבוצתית, במצבי סכסוך מתמשך ומורכב בין קבוצות זהות, ולהקנות יכולת ניתוח והתערבות במצבים של קונפליקט בין-קבוצתי.
הקורס מבוסס על סדנה שבה יתנסו המשתתפים במצבי סכסוך ודיאלוג ויחקרו את התהליכים המתרחשים ב"כאן" ו"עכשיו" של הקבוצה, לאור מושגים מתחום הפסיכולוגיה החברתית והאנליטית.

את שני הקורסים ינחו במשותף מרצה דתי ומרצה חילוני.

 

 

 

 

מאמרים נוספים בנושאים דומים:

אני מחבב את התכנית "חתונה ממבט ראשון".

ד"ר גדי טאוב בוחר בהנרי קיסינג'ר: האיש שהפנה את המלחמה לנתיב שבו יתרונה של ארצות הברית יכול היה רק להתגבר, למרות חולשתה בשל ויטנאם.