לימוד. פלאש 90

כלב או תלמיד חכם / הרב בני לאו


למי שייכת התורה?

יהודה נוריאל יהודה נוריאל  |  הרבה תמר דבדבני  |  ח"כ חיים אמסלם


הרב בני לאורבי ינאי, מאחרוני התנאים בגליל, מספרים עליו שהיה חי בחבורה (אולי משהו מעין קומונה). חצי יום עסק עם תלמידיו בעבודת שדה וחצי יום בלימוד – אידיאליסט של תורה ועבודה. אלא שבסיפור שלפנינו אנו נתקלים בתקלה חמורה שמתרחשת שעה שרבי ינאי מזמין אורח מכובד לסעוד על שולחנו (ויקרא רבה):

מעשה ברבי ינאי שהיה מהלך בדרך וראה אדם אחד שהיה מכובד  ביותר.

אמר לו : בבקשה תכבד אותנו (תיכנס אלי) ? אמר לו: הן .

הכניסו רבי ינאי לביתו והאכילו והשקהו.

בדקו במקרא ולא מצאו. במשנה  ולא ידע. באגדה  ולא ידע. בתלמוד ולא ידע.

לבסוף אמר לו: טול הכוס וברך. אמר לו: יברך ינאי בביתו.

אמר לו ר' ינאי: יכול אתה להבין ולחזור על דבריי ? אמר לו הן.

אמר לו: אמור "אכל הכלב פיתו של ינאי".

עמד האורח, תפס את ר' ינאי וצעק לעברו: ירושתי אצלך ואתה מונע אותה ממני!

אמר לו: מה היא ירושתך אצלי?

אמר לו: פעם אחת עברתי לפני בית הספר ושמעתי קול תינוקות שאומרים: 'תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב'. מורשה קהילת ינאי לא כתובה בתורה, אלא מורשה קהילת יעקב.

אמר לו ינאי: למה זכית לאכול על שולחני?

אמר לו האורח: מימיי לא שמעתי דבר רע ועניתי בדבר רע, וכשראיתי שני אנשים רבים ביניהם עשיתי שלום ביניהם.

אמר לו ר' ינאי: כל כך דרך ארץ יש לך, ואני קראתיך כלב!

המדרש הזה נולד מתוך צורך לעמת בין התפיסה של "תורה לאליטות" לבין "תורה לכל". הוא בא לזעזע את הקורא. מבקש להראות את הנזק והרוע שיכול להיגרם לעולם מהתפיסה המבקשת לנכס את התורה ל"יחידים" הראויים לה ולהדיר אותה מכל מי שאינה בקהלם. המדרש המבוסס על הפסוק "קהילת יעקב" מוחה כנגד האליטיזם האינטלקטואלי והחברתי של חכמים. רבי ינאי, הדמות הדומיננטית של המדרש, אינו נרתע מלבייש את האורח שלו. הוא נהנה לראותו בקלונו. המבחן שהוא עורך לו מותיר את האורח בדממה. לאחר מכן הוא משדל אותו לברך בקול רם, ובסוף קורא לו בכינוי גנאי נורא: כלב. כדי להגדיל את חרפתו של רבי ינאי "צובע" המדרש את האורח בבגדים הדורים, וכך להפליל את רבי ינאי ולטעון שהוא נושא פנים לאנשים עשירים. המדרש מסתיים בקלונו של רבי ינאי ובזקיפות קומתו של "עם הארץ".

קשה לכתוב זאת, אך סיפורו של רבי ינאי מזכיר מאד סיפור אחר, על רבי יהודה הנשיא ומדיניות הרווחה שלו. זהו הסיפור על רבי שפתח את אוצרות התבואה בשנת הבצורת רק לתלמידי חכמים. תלמידו ר' יונתן בן עמרם התחפש ונכנס כאחד מפשוטי העם. רבי עורך לו מבחן זכאות: "שנית, קרית?" לתשובותיו השליליות של הזר אומר רבי "אם כן במה אפרנסך?" מבקש התלמיד המחופש: "פרנסני ככלב וכעורב". רבי הסכים ולאחר מכן הביע את צערו. ר' שמעון, בנו של רבי, הבין מיד שזהו ר' יונתן והסביר לאביו את התנהגות התלמיד: "שאינו רוצה להנות מכבוד תורה מימיו" (בבלי בבא בתרא ח ע"א).

לימוד. פלאש 90
התורה אינה מורשתם של יחידים, אלא של קהילת יעקב כולה. צילום: פלאש 90.
הדימיון בין סיפורו של ר' ינאי לסיפורו של רבי יהודה הנשיא מזעזע. כאן מכנה רבי ינאי את האורח שאינו עומד במבחן המקרא והמשנה: "כלב". שם אומר רבי יונתן לרבי יהודה הנשיא: "פרנסני ככלב וכעורב". הקישור בין עולמו של רבי לעולמו של רבי ינאי הדוק וקשה. שניהם מייצגים עולם שהכניסה אליו עוברת רק דרך פתח לימוד התורה. שום מעבר אחר אינו נגיש. איש שלא שנה ולא קרא – לא יוכל להיות מבאי ביתו של רבי ינאי ולא מאוכלי שולחנו של רבי יהודה הנשיא.

האם רבי ינאי עבר שינוי בעקבות הסיפור? נוכל רק לשער שהעדות היחידה שיש לנו על לימודו מפי רב כלשהו היא העדות על כך שהוא למד תורה מפי רבי יונתן בן עמרם, אותו תלמיד שלימד את רבי יהודה הנשיא את הרגישות לצרת הציבור.

בעולמה של הספקולציה נוכל לומר, שלאחר סיפור האורח בחר רבי ינאי לשנות את אורחותיו ובחר ללמוד תורה מפיו של האיש שהעמיד את הנשיא על הרגישות לבני אדם. ללא ספקולציה נצטרך לומר שהסיפור על רבי ינאי משקף נאמנה את היותו תלמיד של רבי, לא רק בתורתו העיונית אלא גם בתורתו המעשית.

כך או כך, הסיפור התלמודי אינו נרתע מביקורת חברתית כלפי חכמי ישראל הנועלים דלתם ומנכסים לעצמם את התורה. העמדה החד משמעית של מספרי הסיפור התלמודי הזה הוא שהתורה אינה מורשתם של יחידים אלא של קהילת יעקב כולה.


 הרב ד"ר בני לאו, רב קהילת הרמב"ן בירושלים ומחבר הספרים "ירמיהו" ו"אסתר" שיצאו השנה בהוצאת ידיעות אחרונות.
מאמרים נוספים מאת הרב בני לאו

דברים בעצרת ליום זכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין

מאמרים נוספים בנושאים דומים:
יום השואה, בהיותה אסון ברמה אוניברסלית, יהודית ואנושית, אמור לקבל יתר התייחסות במדינת היהודים
הגדי - הוא כל אחד מאיתנו. שה תמים. אזרח שרק רוצה להגיע הביתה בשלום ולהשאיר לדורות הבאים את הבית מאורגן ומעוצב.