בין המצעים: מה מציעות המפלגות בנושא דת ומדינה
יצחק טסלר

בין המצעים: מה מציעות המפלגות בנושא דת ומדינה

התנועה לוחמנית בנושא חרדים, מר"צ שמה דגש על הדרת נשים ותחבורה ציבורית בשבת, הרב אמסלם רוצה שחרדים שלא לומדים יצאו לעבוד, ש"ס מתנגדת לנישואים אזרחיים מכל סוג, הבית היהודי לא מחדש מאז המפדל ההיסטורית ואילו הליכוד מפתיע ורוצה להרחיב את התחבורה הציבורית בשבת לעוד שכונות חילוניות. ביקשנו מיצחק טסלר, עיתונאי דתי ועורך חדשות, לסכם את מצעי המפלגות השונות בנושאי דת ומדינה

התנועה לוחמנית בנושא חרדים, מר"צ שמה דגש על הדרת נשים ותחבורה ציבורית בשבת, הרב אמסלם רוצה שחרדים שלא לומדים יצאו לעבוד, ש"ס מתנגדת לנישואים אזרחיים מכל סוג, הבית היהודי לא מחדש מאז המפדל ההיסטורית ואילו הליכוד מפתיע ורוצה להרחיב את התחבורה הציבורית בשבת לעוד שכונות חילוניות. ביקשנו מיצחק טסלר, עיתונאי דתי ועורך חדשות, לסכם את מצעי המפלגות השונות בנושאי דת ומדינה.

הנושאים שבדקנו: מעמד השבת, הפרדת דת ממדינה, הדרת נשים, גיוס חרדים, נישואים אזרחיים ותחבורה ציבורית בשבת. צו פיוס טרח ובדק עבורכם, כדי שאתם לא תצטרכו. הצבעה נעימה!

 

הליכוד ישראל ביתנוהליכוד – ישראל ביתנו:

הפרדת דת ומדינה - הליכוד–ישראל ביתנו מאמינה כי ישראל היא מדינתו של העם היהודי, ולכן יש חשיבות גדולה לשמירה על צביונה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית.

נישואים אזרחיים - המדינה מכירה בנישואים אזרחיים שנערכו בחו"ל לצורכי הכרה לזכויות סוציאליות כמו ביטוח לאומי, מס הכנסה ועוד. ממשלת הליכוד – ישראל ביתנו חוקקה, להבדיל ממשלות קודמות שרק דיברו ולא עשו, את חוק ברית הזוגיות שמאפשר נישואים לחסרי דת, ותפעל להקל על פסולי חיתון גם בממשלה הבאה.

הדרת נשים -  הרשימה מתנגדת חד משמעית להדרת נשים ורואה בה תופעה פסולה הנוגדת את ערכי היהדות והדמוקרטיה עליהם מושתתת מדינת ישראל. זו אינה דרכה של מדינת ישראל, זו אינה דרכם של הליכוד - ישראל ביתנו, ויש לטפל במלוא התקיפות וללא פשרות בתופעה.

גיוס חרדים ושילובם בשוק העבודה - מאז פקיעת חוק טל נכנסו למעלה מ-1600 חרדים לתהליך הגיוס והתייצבות לצו ראשון. הממשלה פעלה ופועלת להבטחת השוויון בנטל. היעד הברור של הליכוד – ישראל ביתנו בממשלה הבאה הוא שכל צעיר וצעירה בהגיעם לגיל 18 ישרתו בצבא או בשירות לאומי. אנו נמשיך לעשות זאת בממשלה הבאה כחלק מהיעדים של כלכלה צומחת ומתקדמת.

תחבורה ציבורית בשבת - אנחנו מאמינים בשמירת הסטטוס-קוו בנושא התחבורה הציבורית, תוך בחינת הרחבתה של התחבורה הציבורית לאזורים חילוניים מובהקים נוספים.

מפלגת העבודהמפלגת העבודה

הפרדת דת ומדינה- מפלגת העבודה רואה חשיבות רבה בהיותה של מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית. מפלגת העבודה דוגלת בשוויון זכויות ובמתן אפשרות לקבורה אזרחית ואפשרות לרישום נישואין לכל זוג שרוצה בכך מכל מין ומכל דת.

נישואים אזרחיים -  מפלגת העבודה מחזיקה בעמדה לפיה מחובתה של דמוקרטיה מודרנית להעניק לאזרחיה את הזכות להינשא באופן בו יבחרו לעשות כן. לפיכך תפעל המפלגה להנהגת נישואין וגירושין אזרחים במדינת ישראל, ולקידום הכרה של מדינת ישראל בנישואים הנערכים על פי תרבותם והעדפתם של בני הזוג, ובכלל זה הכרה בנישואים בין בני אותו המגדר, בכל הגופים הרלוונטיים.

הדרת נשים - מפלגת העבודה תפעל בנחישות למניעת כל סממן של הדרת נשים במרחב הציבורי בישראל. בנוסף לכך, תחתור המפלגה לקדם שוויון וחירות מגדריים בחברה הישראלית בכל תחומי החיים, עבור נשים וגברים כאחד. לצורך כך תפעל להגברת ייצוגן של נשים ברשויות השלטון על כל אגפיהן. פעילות זו תכלול חקיקה להבטחת ייצוג בתפקידים שונים, תקצוב יתר לייצוג נשים והגברת הבטחת הייצוג לנשים במוסדות המפלגה וברשימותיה לכנסת ולרשויות המקומיות.

גיוס חרדים ושילובם בשוק העבודה - מפלגת העבודה תחתור לקידום "מתווה בן גוריון", לפיו יינתן פטור למכסה של בני ישיבות והיתר יחויבו בשירות מלא - צבאי או אזרחי. בכל מקרה, יש לפעול למציאת דרך קונסטרוקטיבית לשילו

ב חרדים בשוק העבודה ובמסגרת התכנית לכלכלה הוגנת של המפלגה ישנה תכנית מפורטת למדיניות פעילה של המדינה בשוק העבודה תוך דגש על מתן תמיכה וסיוע לשילובם של החרדים בשוק העבודה.

תחבורה ציבורית בשבת - מפלגת העבודה תומכת בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת במסגרת אשר תוגבל על ידי הסדרים אשר ייקבעו ברשויות המקומיות על פי צרכי ואופי אוכלוסיותיהן. על מסגרת זו להבטיח כי העובדים בשבת יזכו להגנה הולמת ולשמירה על זכויותיהם.

יש עתידיש עתיד

הפרדת דת ומדינה:  - יש עתיד מתנגדת לביטול חוק השבות ולשינוי בהגדרתה של ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, אולם אנו נלחם בכל כוחנו להפרדת הדת מן הפוליטיקה הישראלית ולהפסקת הכפייה הדתית דרך חוקים מיותרים שאינם לכבודה של היהדות ואינם לכבודה של המדינה.

יש עתיד מאמינה בזכותו של כל אדם לחיות על פי אמונתו מבלי להכתיב לאחרים דבר. אנו מתנגדים למונופול של הרבנות בענייני נישואין וגירושין, נחוקק את אישור ברית הזוגיות (נישואין אזרחיים) גם לזוגות חד-מיניים, נאפשר תחבורה ציבורית בשבת באזורים חילונים, נלחם למניעת הדרת ואפליית נשים בכל מקום כולל בבתי הדין הרבניים, ונפעל להשוואת הזכויות בין הזרמים השונים ביהדות.

נישואין אזרחיים - אנו רואים בנישואין על פי מסורת ישראל את דרך המלך של העם היהודי, מתוך בחירה ולא מתוך כפייה. כל אזרח יוכל לבחור במיסוד הזוגיות בדרך התואמת את השקפת עולמו. לצד מסלול הנישואין הנוהג, תתאפשרנה קיומן של מערכות נוספות המשקפות את עמדתן של זרמים וקהילות נוספותת במסגרת הרחבת ברית הזוגיות המעניקה זכויות שוות לכל מסגרות הנישואין.

הדרת נשים - תכנית מפלגת יש עתיד לקידום מעמד האישה מבוססת על העקרונות הבאים:

 • עיגון הזכות הבסיסית לשוויון ועקרון ההעדפה המתקנת במסגרת חוק יסוד.
 • קידום מעמד האישה בשוק העבודה, תמיכה במשפחות חד-הוריות ובנשים עובדות.
 • קידום זכויות הנשים בתחומי המעמד האישי, הבריאות, החינוך ונשים לאחר לידה.
 • מיגור תופעות האלימות נגד נשים והדרתן מהמרחב הציבורי.

 

גיוס חרדים ושילובם בעבודה - כל אזרח בן 18 יגויס לשירות צבאי או אזרחי – יופסק אי השוויון הקורע מבפנים את החברה הישראלית. הלוחמים יתוגמלו – ישרתו שלוש שנים ויקבלו החל מהשנה השנייה משכורת ומלגה מלאה ללימודים. בתי החולים, מד"א, המשטרה, בתי הספר, הגנים, מערכי הרווחה והסיעוד יתוגברו בכוח עזר של כ-60,000 צעירים בשנה, שישנו את פני המדינה.עשרות אלפי תלמידי ישיבות יוכלו להשתלב בשוק העבודה. משירות צבאי בגולני עד לשירות אזרחי בבית החולים הסיעודי, משירות צבאי בסיירת עד לשירות אזרחי בבתים של ניצולי השואה.

המודל מבוסס על שני עקרונות יסוד:

 1. כולם משרתים: כל אזרח בישראל יגויס לשירות צבאי או אזרחי שיימשך שנתיים עד שלוש שנים.
 2. מודל שירות מותאם צרכים ויכולות: מודל הגיוס ינוהל בהתאמה לצרכי הביטחון והחברה הישראלית ולא באופן שרירותי.

 

תחבורה ציבורית בשבת - תחבורה ציבורית תופעל בשבת לפי הצרכים. צירי התנועה ותדירות התנועה יותאמו לנסיבות. תישקל הפעלת התחבורה הציבורית בשבת בידי זכיינים מיוחדים ובאמצעות כלי רכב קטנים (כגון מיניבוסים).

מפלגת התנועההתנועה

הפרדת דת ומדינה: התנועה תפעל על מנת שיוסדר מעמדם הדתי של הזרמים השונים ביהדות, במדינת ישראל.

התנועה תפעל לקידום מודל קהילתי למתן שירותי הדת בהתאם לעקרונות הדמוקרטיה ההשתתפותית.

התנועה תקדם את ביזור הליכי הגיור כך שכל שלושה רבנים שלפחות אחד מהם הינו רב רשות מקומית, יוסמכו לחתום על תעודת גיור. התנועה תפעל לכך שהגיור יהיה מאיר פנים ומקל ככל האפשר לכל הפונים אליו. התנועה תפעל לשיתוף פעולה בין שלושת הזרמים ביהדות ברוח המלצות ועדת נאמן בנושא הגיור.

נישואים אזרחיים: התנועה רואה בנישואין כדת משה וישראל את דרך המלך של העם היהודי, אך זאת מתוך בחירה ולא מתוך כפייה. על כן, התנועה תתמוך בברית הזוגיות כדי לאפשר בחירה חופשית תוך פתיחתם של אזורי הרישום לנישואין. התנועה תפעל לכך שהרבנים רושמי הנישואין והדיינים העוסקים בדיני אישות יהיו רבנים מאירי פנים, המעורים בבעיות הזוגיות ומבינים ללבם של שני בני הזוג, גם מן הציבור החילוני.

משפט המדינה יאפשר נישואין בכל טקס שיבחרו בו הצדדים, והדבר ישתקף אף במרשם. גירושין ייערכו בבתי משפט אזרחיים ובבתי דין דתיים. ואולם, לצורך נישואין מחודשים על האדם להיות פנוי הן לפי משפט המדינה והן לפי דיני דתו בפרשנותם ההלכתית החמורה.

התנועה תמשיך לפעול לקידומו ולחקיקתו של חוק ברית הזוגיות, אשר במסגרתו יינתן מענה גם לקהילת הלהט“ב בישראל. 

הדרת נשים: התנועה רואה את הדרת והפרדת הנשים כפעולה אנטי-דמוקרטית שכל מטרתה היא לחסום את מרחב האפשרויות העומדות בפני נשים. התנועה תפעל כנגד כל ניסיון של הדרת נשים במרחבים הציבוריים, ברחובות, באוטובוסים ובכל מקום ציבורי אחר. התנועה מאמינה בקידום שוויון מגדרי ומאבק בלתי מתפשר בהדרת נשים בכלל המערכות בחברה הישראלית תוך הטמעת תוכניות לחינוך מגדר ושוויון (במערכת החינוך, באקדמיה, בצבא ובתעסוקה).

התנועה תפעל למען ייצוג הולם של נשים בוועדה למינוי דיינים.

גיוס חרדים ושילובם בשוק העבודה: עיקרון השוויון בנטל הנו עיקרון הכרחי להגנה על ביטחונה של מדינת ישראל ולהבטחת חוסנה הערכי, החברתי והכלכלי בשירות סדיר ומילואים. יישום השוויון בנטל יבטל את האפליה הקיימת כיום לפיה המשרתים בצבא נושאים לבדם בנטל השירות. אוכלוסיות הפטורים והמשתמטים צוברים יתרון משמעותי הן בתחומי ההשכלה והן בתחומי התעסוקה.

קווים למדיניות חדשה בביזור נטל השירות על כל האוכלוסייה:

 1. החלת עיקרון "שירות לכל" על כל אזרח ישראלי.
 2. צה"ל יקבל עדיפות ראשונה באשר לאופן שירותם של אזרחי ישראל את המדינה: בין אם בשירות הצבאי ובין אם בשירות הלאומי-אזרחי.
 3. צה"ל יפעל לגייס לשורותיו את מירב המועמדים. מכסת הפטורים ל"תורתו אומנותו" תהיה מצומצמת ותינתן לעילויים מתמידים בתורה.
 4. במקביל למאמץ לגייס כל צעיר לצה"ל יפותח מסלול השירות הלאומי-אזרחי שיהיה מיועד לאוכלוסייה שצה"ל יחליט להפנותה למסלולים אלה.
 5. צה"ל יגבש תכנית רב-שנתית שתענה על מספרי המתגייסים הצפויים מאותן אוכלוסיות. בעדיפות ראשונה תורחב מסגרת השירות הקרבי לחרדים דוגמת הנח"ל החרדי ויורחבו המסגרות השונות לשירות חרדים בצה"ל.
 6. צה"ל ומנהלת השירות האזרחי מחויבים לפתוח מסגרות מתאימות כדי שכל אדם יוכל לשמור על אורח חייו הדתי ובאותה עת לקיים את חובת השירות בין בצה"ל ובין בשירות הלאומי-אזרחי.
 7. התהליך ילווה בקיצוץ משמעותי של השקעות המדינה בעולם הישיבות ובמצהירי "תורתו אומנותו", והגדלה משמעותית מאוד בתגמולם של המשרתים.
 8. האחריות לשירות הינה אישית. הגופים והמוסדות הרלוונטיים של המדינה יפעלו לשילובם של החרדים בשוק העבודה. לשם כך תוקמנה מסגרות להכשרה מקצועית תואמת.

 

תחבורה ציבורית בשבת: ישראל היהודית-דמוקרטית בחזונה של התנועה היא מדינה דמוקרטית שערכיה יהודיים וחוק השבת הוא חלק מהותי מחוקי המדינה. במסגרת זו, תחבורה ציבורית בשבת תוסדר כחלק מאמנה חברתית כוללת שתתקיים בין החילונים לדתיים שבה יכובדו צרכיהם של החילוניים ותכובד רגישותם של הדתיים.

מרצמרצ

הפרדת דת ומדינה - מרצ דוגלת בחופש דת ובחופש מדת ותמשיך במאמציה לפעול לחקיקת חוק יסוד: חופש הדת, שיבטיח את זכותם של כל אזרחי המדינה ותושביה, יהודים ושאינם יהודים, חילונים ודתיים, רפורמים, קונסרבטיבים ואורתודוקסים – לחיות את חייהם על פי מנהגיהם, השקפתם ואמונתם.

מרצ רואה במורשת ישראל ובמשפט העברי מקור השראה ליצירה ולהווי חיינו, אך לא מקור של סמכות או נורמה מחייבת במדינה דמוקרטית ובעולם הפתוח לקדמה, ליצירה ולמחקר.

נישואים אזרחיים - מאז הקמתה תמכה מרצ ביצירת מסלול אזרחי לנישואים. לא ייתכן כי לבני-זוג לא ניתנת האפשרות לבחור את הדרך בה הם מקדשים את זוגיותם ובאים בברית הנישואים.

מרצ תפעל לתיקון אי-השוויון המובנה בדיני המשפחה בישראל, על-ידי הנהגת נישואים וגירושים אזרחיים במדינת ישראל, כולל לבני/ות זוג מאותו מין. רשם נישואים ממלכתי יהיה אחראי על רישום המעמד האישי, ויוחל דין אחד לגבר ולאישה בכל הערכאות השיפוטיות ולכל דבר ועניין: שוויון במעשה הנישואים, בתקופת הנישואים ובהתרתם. 

הדרת נשים - מרצ פועלת ותמשיך לפעול בנחרצות נגד תופעות של הדרת נשים מן המרחב הציבורי, לביטול קווי אוטובוסים המפרידים בין גברים לנשים ולהטלת סנקציות כלפי המדירים נשים. מרצ תדאג לכך שנשים יוכלו להתפלל באתרים מקודשים, ובכלל זה בכותל המערבי, על בסיס שוויוני:

 • יוטלו סנקציות פליליות על המסיתים להדרת נשים, או העוסקים בהדרה. תקבע ענישה מחמירה כלפי המבצעים פעולות של השחתת רכוש, בשל הצגת נשים.
 • יחוקק חוק, שיאפשר תביעה למתן פיצוי, בלא הוכחת נזק, בשל הדרת נשים במרחב הציבורי ובכלל זה בתחבורה ציבורית, באירועים ציבוריים, במוסדות שלטון, במתן שירותים חברתיים ודתיים, בשידורי רדיו וכיו"ב. ניתן יהיה לתבוע רשויות, תאגידים ונושאי משרה באופן אישי.
 • יוקמו מנגנונים ממשלתיים ומוניציפליים ייעודיים שיעסקו במניעה הדרה, באכיפה ובפיקוח.
 • בכל בית עלמין יוצבו שלטים, המודיעים על איסור הפרדה בין גברים לנשים ויינקטו סנקציות מנהליות ופליליות כלפי מנהלי בתי עלמין שאינם ממלאים אחר הוראות אלה.
 • כדי להימנע מתופעת הדרת נשים מפרסומים ושלטי חוצות, ייקבע מנגנון פיצוי ממשלתי לגופים פרטיים, אשר נפגעו מהשחתת רכושם בשל הצגת נשים.

 

גיוס חרדים ושילובם בשוק העבודה - מרצ תומכת בעיקרון השוויון ולפיכך תציע חוק שירות ממלכתי שוויוני, צבאי או אזרחי, שיאפשר לכל אזרח לשרת על פי מצפונו ואמונתו.

מדינת ישראל חייבת לפעול לשילובם של החרדים בשוק העבודה. החרדים הם אוכלוסיה מוחלשת ועניה ויש לעודד את השתלבותם בכל תחומי החיים. כדי לאפשר זאת על מדינת ישראל  לחייב לימודי ליבה בכל מוסדות החינוך. מרצ תפעל ליישומה והטמעתה של תכנית הליבה בכל מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים במגזר החרדי ותעמוד על הדרישה שהמדינה תימנע ממתן תמיכות ממשלתיות למוסד חינוך במגזר החרדי, אשר אינו מקיים תכנית ליבה במסגרת תכנית הלימודים הנהוגה במסגרתו. בנוסף, יש להסיר את החסמים שעומדים בפני האוכלוסיה החרדית במקומות העבודה השונים ולאפשר את השתלבותם וקליטתם בקלות.

תחבורה ציבורית בשבת - הפעלת תחבורה ציבורית בשבת היא אחד המאבקים המרכזיים שמנהלת מרצ בשנים האחרונות. מרצ פועלת לקידום תחבורה ציבורית שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, כבסיס לשיפור וקידום אוכלוסיות מוחלשות, לקירוב פריפריה למרכז ולצמצום השימוש ברכב הפרטי על השלכותיו השליליות לסביבה. לכל אדם בישראל הזכות לתנועה בכל עת. בנוסף מרצ יזמה הצעות חוק להסדרת תחבורה ציבורית בסופי-השבוע והיא ממשיכה לפעול לשינוי הסטטוס קוו.

קדימהקדימה

הפרדת דת ומדינה – קדימה מחויבת לשימור אופייה וצביונה היהודי של המדינה בישראל, תוך שמירה על ערכים הדמוקרטים והליבראלים המכוננים שעמדו בייסוד הקמתה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.

נישואים אזרחיים – קדימה תפעל לחיזוק החברה האזרחית בישראל, אם על ידי מדיניות ואם על ידי מאמצי חקיקה שיבצרו את ויגנו על מעמדם של ארגוני החברה האזרחית ויאפשרו את פעולתן לטובת קידום מטרות ויעדים החשובים לחברה כולה.

הדרת נשים – המאבק לקידום מעמד האישה צריך להיעשות תוך הכרה והתחשבות בשוני התרבותי ובמאפיינים הייחודיים של כל מגזר.  

קדימה רואה את מדינת ישראל חלק בלתי נפרד מהמדינות המובילות בעולם המערבי בשוויון נשים ומעורבותן בכל היבטי החיים במדינה. קדימה תפעל לקידום האישה ומעמדה בחברה הישראלית, בהתחשב בתרבויות והצרכים של המגזרים השונים בה, באמצעות חקיקה מתאימה, אכיפה ראויה והקצאת משאבים מספקת.

גיוס חרדים ושילובם בשוק העבודהקדימה רואה לעצמה הכרח למצוא ואחר כך ליישם מודל חדש למושג המכונן של "צבא העם". במודל החדש קדימה תבחן את סוגיית אורך השירות, סוגיית חובת השירות-לכל במגבלות הייחודיות לכל מגזר ומגזר ואת הסוגיה של תגמול כספי הולם ודיפרנציאלי לחיילים ולוחמים בהתאם לעומק של שירותם ותרומתם. קדימה אינה מאמינה שהמשאב של לוחמיה של המולדת יכול להמשיך להתקיים במושגים של "עלות אפס", ותפעל לכן למודל חדש של תגמול חיילי החובה, שנמצא בתואם עם המציאות החברתית והכלכלית של ימינו. קדימה מאמינה ששינוי כזה יתמוך גם במאמצי הייעול ובבניית מחודשת של סדרי העדיפויות הנכונים של הצבא ומערכת הביטחון.

תחבורה ציבורית בשבת - השבת היא ערך חשוב ומרכזי במדינת ישראל כחלק מצביונה היהודית של המדינה. למעט גופים חיוניים, גופים ציבוריים לא יקיימו פעילות בשבת. לא ייאסר על מקומות תרבות ובילוי לפעול בשבת ונתיבי תחבורה פרטית וציבורית יישארו פתוחים ויפעלו, תוך הקפדה על צביון השבת ובהתחשב במרקם החיים האזורי.

הבית היהודיהבית היהודי

הפרדת דת ומדינה - הבית היהודי אומרים בקול ברור שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ונפעל להגברת ערכי היהדות במדינה- יותר ערכים וערכיות במדינה.

לגבי מה שקורה ברבנות הראשית ובבתי הדין- הרבנות הראשית חייבת לראות עצמה כנותנת שירות לכלל הציבור באהבה. לשם כך יש לשדרג את מעמד רבני הציונות הדתית.

נישואים אזרחיים - כל נושא המעמד האישי, שיפור בתי הדין הרבניים ותפקוד שירותי הדת דורש שינוי מקיף באופן שיהיה מתאים וידידותי לכלל עם ישראל. נפעל להגיע להסכמה רחבה כדי למצוא פתרונות הוגנים למי שאינו יכול להינשא כדת משה וישראל, אך לא נתמוך בהתרה של נישואין אזרחיים. הבית היהודי יפעל להיות גשר בין הציבור החילוני הדתי והחרדי מתוך כבוד ואמון בין הציבורים השונים.

הדרת נשים - אנו נקדם את מעמד האישה בפועל בכל מקום שהוא ונפעל לכך שנשים יהיו בצמתים חשובים גם בכל הקשור לבתי הדין.

גיוס חרדים ושילובם בשוק העבודה -  המצב השורר כיום לא יוכל להימשך. מפלגת הבית היהודי תילחם למען שוויון בנטל בציבור הישראלי. לא נעשה זאת בכוחנות ולא בפופוליסטיות, ונהיה הגשר האמיתי בין החרדים לחילונים כדי להביא לפתרון הבעיה.

אנו רואים בשרות הצבאי כמו בלימוד ערך יסודי ואינטרס של מדינת ישראל. אנו גם מודעים לכך שיש רבבות צעירים שאינם לומדים, אך נהנים מפטור בלתי מוצדק משירות. אנו נפעל לשילוב החרדים במעגל העבודה והשירות, בצורה הדרגתית תוך הפעלת תמריצים בעניין.

תחבורה ציבורית בשבת - סוגיה זו צריכה להיפתר במסגרת החלטה כוללת על דמותה של השבת במדינת ישראל. במסגרת זו יהיה מקום לפתרון גם לתחבורה ציבורית בשבת. ללא פתרון כולל תהפוך השבת ליום קניות לאומי, לעיוות חברתי גדול וכן נאבד את כוחה של השבת כיום מנוחה, וכיום עבור המשפחה והמסורת היהודית. צריך לקדם פתרון בסגנון אמנת מידן גביזון תוך מתן כלים אפקטיבים לשמירה על צביונה של השבת כפי שיוסכם.

שסש"ס

הפרדת דת ומדינה - המסורת היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. כשם שאין גוף ללא נשמה, כך אין מדינה יהודית שיכולה להתקיים ללא המסורת. בכוונתה של ש"ס להמשיך ולהלחם כנגד יוזמות כאלה גם בקדנציה הבאה, לאור החיבור המסוכן בין הליכוד לישראל ביתנו, שמכניס את היוזמות הללו אל לב-ליבה של מפלגת השלטון.

נישואים אזרחיים - נישואין כדת משה וישראל הם חלק בלתי נפרד מן המסורת היהודית. פגיעה במוסד הנישואין היהודי תהווה פתח לנישואי תערובת של יהודים ושאינם יהודים, ולבסוף, תוביל להתבוללות בתוך מדינתנו היהודית. בזמן שמדינת ישראל נלחמת בתופעת ההתבוללות בחו"ל, היא לא יכולה להרשות לעצמה קיומה של התבוללות בתוכה פנימה.

הדרת נשים - הנשים בש"ס מהוות חלק בלתי נפרד מהעשייה והן נמצאות בכל שדרותיה. חלק גדול ממפעלי החסד והחינוך של ש"ס מנוהלים על ידי נשים, וש"ס גאה על כך.

גיוס חרדים ושילובם בשוק העבודה - עמדתה של ש"ס היא שכל מי שאינו לומד צריך להתגייס לשירות צבאי או לשירות אזרחי, המותאם לאורח חיים. עד היום קמו כמה מסגרות מיוחדות לכך, בדוגמת הנח"ל החרדי, ובדוגמת מסלולי שח"ר. בכדי לקדם את גיוסם של מי שאינם לומדים יש להמשיך ולפתח מסגרות אלה, שיאפשרו למתגייסים אליהן לתרום למדינה מחד ולשמור על זהותם הדתית מנגד, ולבסוף גם להשתלב בכבוד בשוק העבודה.

תחבורה ציבורית בשבת - ש"ס מתנגדת להפעלתה של תחבורה ציבורית בשבת. שמירת השבת היא חלק בלתי נפרד מהמסורת היהודית, ומהסטטוס קוו הרגיש שהתפתח כאן ברבות השנים, הפגיעה בה תפגע בשניהם.

יהדות התורהיהדות התורה

הפרדת דת ומדינה- נגד – זו סיסמה שבאה לנגח את הציבור החרדי ולפגוע בו ולכן אנחנו מתנגדים.

נישואים אזרחיים -  נגד – כדי שנשמור על שלימות עם ולא נגיע לספרי יוחסין פילוגים ופירודים אנחנו כמובן בעד נישואים כהלכה.

הדרת נשים – "בציבור החרדי מכבדים הכי הרבה את האשה".

גיוס חרדים ושילובם בשוק העבודה – מי שלומד - שימשיך ללמוד ומי שאינו לומד יגויס או ייצא לעבוד על פי ההסדרים.

תחבורה ציבורית בשבת – נגד – חובה לשמור על הצביון היהודי במדינת ישראל בכל מה שנוגע למקומות ציבוריים.

עם שלםעם שלם

הפרדת דת ומדינה - עם שלם תקיים מאבק בלתי מתפשר למען שינוי נרחב ברשויות הדת השונות (בדגש על הרבנות הראשית), ותפעל כנגד כל השחתה או סיאוב של שירותים כמו כשרות, רישום לנישואין, תפקידי רבני ערים ושכונות ועוד. אין לנו ספק שעל ידי נחישות וקיומו של כוח פוליטי משמעותי, ניתן יהיה לנקות את רשויות הדת במדינת ישראל מהשפעות רעילות הנובעות מאינטרסים משפחתיים או מפלגתיים. אנחנו נדאג לכך ששירותי הדת בישראל יהיו מסבירי פנים ומקרבים. (מתוך מסמך העקרונות של המפלגה).

נישואים אזרחייםכמפלגה שבראשה רב ואיש הלכה, אנו מתנגדים לנישואים אזרחיים באופן גורף. אך תומכים במציאת פתרון לכאלה שאינם מוגדרים כיהודים על פי ההלכה ומבקשים להתחתן ביניהם. לא רבים יודעים, אך למרבה האבסורד, אנשים אלה לא יכולים להתחתן ולהירשם כנשואים במדינת ישראל. זהו מצב שלא יתכן במדינה מודרנית וחובה עלינו לתקן אותו. מעבר לכך, עלינו לשאול את עצמנו מדוע זוגות ישראלים רבים כל כך בוחרים לוותר על טקס הנישואים היהודי, כדת משה וישראל ולטוס לקפריסין ולמקומות אחרים. מדוע יש איבה כל כך גדולה ורתיעה מכל מפגש עם שירותי הדת? אנו נתקן זאת ונבצע מהפכה ברבנות שתהפוך אותה למאירת פנים ומקרבת וממילא תקטין את הביקוש לנישואים שאינם במסגרת ההלכה.

הדרת נשים – כתנועה שהציבה שלוש נשים בעשיריית המתמודדים הראשונה, אנו ודאי מתנגדים לתופעות קיצוניות ופסולות של הדרת נשים ופגיעה בהן.

שילוב חרדים בצבא ובתעסוקה - אנו מאמינים שלימוד-תורה הינו ערך יהודי עליון, ראשון במעלה, ולכן אנו דוגלים בתמיכה רחבה באלו העוסקים רק בלימוד תורה. עם זאת, מאחר ואנו מודעים למציאות הקיימת ולכך שרק מעטים מבני האדם מחזיקים באופי וביכולת שמאפשרים התמסרות מוחלטת ללימוד-תורה, אנו מבדילים בין קבוצה מובחרת של לומדי תורה אמיתיים, ובין כל היתר שאינם לומדים תורה בהיקף המצופה מאדם המקבל פטור משירות צבאי, בגין היותו מחזיק במעמד "תורתו אומנותו". לכן, עם שלם תפעל לתיקון העוול הכרוך בעובדה שצעירים חרדים רבים אינם לומדים תורה תוך התמסרות מוחלטת, ומאידך הם נפטרים משירות צבאי. אנו סבורים כי מדובר בצעד מתבקש הן עבור מדינת ישראל וצה"ל, והן עבור הישיבות החרדיות האמורות להיות מיועדות רק למובחרים ולרוחניים ביותר, השקועים בעבודה רוחנית מאומצת.

מפלגת עם שלם מחויבת לפעול בכל דרך למען שילוב מוגבר של המגזר החרדי בשוק התעסוקה. עם שלם תעשה זאת הן על ידי קידום מתן תמריצים למקומות עבודה שיעסיקו חרדים, והן על ידי הנגשת לימודים אקדמיים והכשרה מקצועית לחרדים. כל זאת, במקביל להבטחת הזכות הבסיסית של הילדים החרדים ללמוד מקצועות ליבה כמו אנגלית ומתמטיקה, החל מגילאי החינוך היסודי.

מאמרים נוספים מאת יצחק טסלר
יצחק טסלר

עם כל הכבוד לנס חנוכה ולפך השמן הקטן שהספיק לשמונה ימים, המתקפה של שר הבריאות יעקב ליצמן על הסופגניות היא לא פחות מנס אמיתי ומדהים.

מאמרים נוספים בנושאים דומים:

אני מחבב את התכנית "חתונה ממבט ראשון".

ד"ר גדי טאוב בוחר בהנרי קיסינג'ר: האיש שהפנה את המלחמה לנתיב שבו יתרונה של ארצות הברית יכול היה רק להתגבר, למרות חולשתה בשל ויטנאם.