נתנאל ליבוביץ

השלמה עם האחר

השלמה עם האחר
מערכת חינוך אוטונומית מביאה לטיפוח דפוס חשיבה מגזרי שסכ

תומכים בצו פיוס

תומכים בצו פיוס

הצטרפו אלינו בעיצוב העתיד של חברה ישראלית מאוחדת יותר!

לתרומה