פרויקט חנוכה

"טוב שם משמן טוב"

"טוב שם משמן טוב"
שמונה אורות מדליקים נר שמן לאנשים שראויים לשמם הטוב

תומכים בצו פיוס

תומכים בצו פיוס

הצטרפו אלינו בעיצוב העתיד של חברה ישראלית מאוחדת יותר!

לתרומה