הרב אילעאי עופרן

מעברים - ממגזריות למורכבות

מעברים - ממגזריות למורכבות
דתיים מסמסים בשבת, חילונים יושבי בתי מדרש - החברה הישרא

תומכים בצו פיוס

תומכים בצו פיוס

הצטרפו אלינו בעיצוב העתיד של חברה ישראלית מאוחדת יותר!

לתרומה