רועי זמיר

מישהו לשתוק איתו / רועי זמיר

מישהו לשתוק איתו / רועי זמיר
לא תמיד חייבים לברר מה לא עובד ומה קולח ביחסים ביננו

תומכים בצו פיוס

תומכים בצו פיוס

הצטרפו אלינו בעיצוב העתיד של חברה ישראלית מאוחדת יותר!

לתרומה