חיים הר- זהב

מפי הגבורה / חיים הר- זהב

מפי הגבורה / חיים הר- זהב
הנרטיב לפיו מי שחילץ את ילדיו מהתופת, כל תופת, הוא גיבו

תומכים בצו פיוס

תומכים בצו פיוס

הצטרפו אלינו בעיצוב העתיד של חברה ישראלית מאוחדת יותר!

לתרומה