דידי רוזנברג

התחדשות חברתית: מגמילות חסדים לחירות כלכלית / דידי רוזנברג

התחדשות חברתית: מגמילות חסדים לחירות כלכלית / דידי רוזנברג
האם בבואנו לקיים את מצוות קמחא דפיסחא, אנחנו פוסחים על

תומכים בצו פיוס

תומכים בצו פיוס

הצטרפו אלינו בעיצוב העתיד של חברה ישראלית מאוחדת יותר!

לתרומה