נחום פצ'ניק

להתחבר זה אומר לא לשנות את הזולת / נחום פצ'ניק

להתחבר זה אומר לא לשנות את הזולת / נחום פצ'ניק
בראש השנה וביום כיפור אנחנו שמים את הלאומיות בצד, וחוזר

תומכים בצו פיוס

תומכים בצו פיוס

הצטרפו אלינו בעיצוב העתיד של חברה ישראלית מאוחדת יותר!

לתרומה