שלומית גולדין הלוי

רחבה לכל פועל

רחבה לכל פועל
פיצול רחבת הכותל והרחקת נשות הכותל מעזרת הנשים יביא להפ

תומכים בצו פיוס

תומכים בצו פיוס

הצטרפו אלינו בעיצוב העתיד של חברה ישראלית מאוחדת יותר!

לתרומה