שלומי צ'רקה

השוחט

שוחט- המילים שלנו שוחטות אותנו. הן נוקבות, רעות, מעליבות. מסיתות. ננעצות בנקודות החלשות של הצד השני. החניתות שלנו מתי יהפכו למזמרות
אולי נשתמש בסכינים שלנו כדי לחתוך פירות אמיתיים ולא לנעוץ סכינים?

 

מאמרים נוספים מאת שלומי צ'רקה
מאמרים נוספים בנושאים דומים:

אני מחבב את התכנית "חתונה ממבט ראשון".

ד"ר גדי טאוב בוחר בהנרי קיסינג'ר: האיש שהפנה את המלחמה לנתיב שבו יתרונה של ארצות הברית יכול היה רק להתגבר, למרות חולשתה בשל ויטנאם.