חוברות תכניות לימודים – צו פיוס|החינוך המשותף

אנו שמחים למסור לכם את חוברות הלימוד של צו פיוס, החינוך המשותף.

החוברות פותחו במיוחד עבור מסגרות חינוך משותפות למסורתיים, חילונים ודתיים.

הן מכילות העשרה למורה ולגננת, הצעות לתכנון זמן ולהיערכות, הצעות לפעילויות, לימוד מקורות מגוון, דיונים, הפעלות ומשחקים – הן לכלל הכיתה והן לילדי קבוצות המפגש והתפילה.

בנוסף לחוברת המודפסת, נשמח לשלוח לכם חוברת כקובץ  PDF, הכוללת הפניות לקישורים ברשת.

לתשומת לב - מחיר החוברות כולל את עלות הדפסתן בלבד, ולא את עלויות הפיתוח וההבאה לדפוס.

אנו ממליצים לבית ספר לרכוש מספר חוברות כמספר המורות המלמדות בכיתות ועותק נוסף לשימוש מורים מקצועיים. למשל –בבית ספר בו ישנן שתי כיתות בשכבה, כתות א'-ב' – ההמלצה היא על רכישת שבע חוברות. 

אנו מאחלים לכם שימוש פורה ויצירתי בתכני החוברות ומזמינים לשתף אותנו בתובנות, בהערות ובהצעות נוספות.

*לתשומת לב - עלות החוברת כוללת את מחיר הדפסתה בלבד, ולא את מחיר פיתוח התוכן וההבאה לדפוס

**כל החוברות יודפסו עד תחילת שנה"ל תשע"ז

לפרטים ובירורים – פנו לנעמה ערבה, רכזת לוגיסטיקה צו פיוס: naamooshoo@gmail.com 050-3465655

פרטים כלליים
פרטי התקשרות