מפת החינוך המשותף של צו פיוס: מסגרות בליווי צו פיוס, או שהוקמו בסיוע צו פיוס

ירושלים

בראשית - בנימינה (גן, יסודי)

ילדים ג, כיתה ו, שנתון 2004
נערים ג, כיתה ט, שנתון 2001
נערים ב, כיתה י, שנתון 2000
טלפון 052-8644001

קשת התקוה אליקים (יסודי)

ילדים ג, כיתה ו, שנתון 2004
נערים ג, כיתה ט, שנתון 2001
נערים ב, כיתה י, שנתון 2000
טלפון 052-8644001

קשת יוקנעם (גן)

ילדים ג, כיתה ו, שנתון 2004
נערים ג, כיתה ט, שנתון 2001
נערים ב, כיתה י, שנתון 2000
טלפון 052-8644001

קשת פרדס חנה (גן)

ילדים ג, כיתה ו, שנתון 2004
נערים ג, כיתה ט, שנתון 2001
נערים ב, כיתה י, שנתון 2000
טלפון 052-8644001

דרום

בראשית - בנימינה (גן, יסודי)

ילדים ג, כיתה ו, שנתון 2004
נערים ג, כיתה ט, שנתון 2001
נערים ב, כיתה י, שנתון 2000
טלפון 052-8644001

קשת התקוה אליקים (יסודי)

ילדים ג, כיתה ו, שנתון 2004
נערים ג, כיתה ט, שנתון 2001
נערים ב, כיתה י, שנתון 2000
טלפון 052-8644001

קשת יוקנעם (גן)

ילדים ג, כיתה ו, שנתון 2004
נערים ג, כיתה ט, שנתון 2001
נערים ב, כיתה י, שנתון 2000
טלפון 052-8644001

קשת פרדס חנה (גן)

ילדים ג, כיתה ו, שנתון 2004
נערים ג, כיתה ט, שנתון 2001
נערים ב, כיתה י, שנתון 2000
טלפון 052-8644001

צפון

בראשית - בנימינה (גן, יסודי)

ילדים ג, כיתה ו, שנתון 2004
נערים ג, כיתה ט, שנתון 2001
נערים ב, כיתה י, שנתון 2000
טלפון 052-8644001

קשת התקוה אליקים (יסודי)

ילדים ג, כיתה ו, שנתון 2004
נערים ג, כיתה ט, שנתון 2001
נערים ב, כיתה י, שנתון 2000
טלפון 052-8644001

קשת יוקנעם (גן)

ילדים ג, כיתה ו, שנתון 2004
נערים ג, כיתה ט, שנתון 2001
נערים ב, כיתה י, שנתון 2000
טלפון 052-8644001

קשת פרדס חנה (גן)

ילדים ג, כיתה ו, שנתון 2004
נערים ג, כיתה ט, שנתון 2001
נערים ב, כיתה י, שנתון 2000
טלפון 052-8644001

מרכז

אושא יחד - רמת גן (גן, יסודי)

ילדים ג, כיתה ו, שנתון 2004
נערים ג, כיתה ט, שנתון 2001
נערים ב, כיתה י, שנתון 2000
טלפון 052-8644001

רבין - יבנה (יסודי)

ילדים ג, כיתה ו, שנתון 2004
נערים ג, כיתה ט, שנתון 2001
נערים ב, כיתה י, שנתון 2000
טלפון 052-8644001

משותף - תל אביב (גן, יסודי)

ילדים ג, כיתה ו, שנתון 2004
נערים ג, כיתה ט, שנתון 2001
נערים ב, כיתה י, שנתון 2000
טלפון 052-8644001

נווה עוז - ראשון לציון (חט``צ - יסודי)

ילדים ג, כיתה ו, שנתון 2004
נערים ג, כיתה ט, שנתון 2001
נערים ב, כיתה י, שנתון 2000
טלפון 052-8644001