מאת

אז מה אומר בעצם חוק המרכולים שמאיים כל כך על חברי הכנסת? שום דבר חדש. חוקי העזר העירוניים ימשיכו להתנהל כסדרם בכל עיר ועיר. אז למה הרעש? במילה אחת – פוליטיקה?

חוק המרכולים. שבוע שלם עסקה התקשורת אך ורק בחוק מוזר שנראה כל כך חשוב עד שחברי כנסת הוזעקו מביתם באמצע שבעת ימי אבלם על מנת להעביר אותו (או להתנגד להעברתו). אבל מה החוק אומר בעצם? הוא  מוצג כחלק מהמאבק המסורתי על דמותה של השבת בישראל. הרבה אנשים חשובים שהחוק אוסר על פתיחת חנויות, שמשום מה מוצגות בו בשם העט שלהן, "מרכולים", אבל זה בכלל לא מה שהחוק אומר.

לא רק שהחוק הזה לא ישנה דבר דה פקטו בשמירת השבת בפרהסיא הישראלית, הוא אפילו לא עוסק בנושאים האלה די יורה. החוק בסך הכל אומר שעיריות המחוקקות חוקי עזר בענין השבת יצטרכו לקבל אישור משר הפנים. זה הכל. ואיך אני יודע שבפועל החוק הזה לא ישנה שום דבר? פשוט, כי זה היה המצב עד היום. מאז ומעולם נדרשה הסכמת שר הפנים לחוקי עזר כאלה וראה זה פלא: ערים וישובים בהם נהגו ישראל לחלל שבת חיללו שבת ובמקומות ששמרו שמרו  ועולם כמנהגו נוהג. זאת משום שלא כל זכות צריך לנצל ושרי הפנים לדורותיהם הבינו זאת היטב. העובדה ששר הפנים יכול לבטל חוק עזר לא אומרת שהוא באמת יבטל אותו. ואכן, השרים נמנעו מזה והחברה הישראלית השכילה לנהל את מאבקי השבת שלה בפסים אחרים מאלה החוקיים ולשמר את המאבק כמאבק תרבותי בעיקרו.

עכשיו מתעוררות אצלכם הקוראים שתי שאלות מוצדקות: 1. אם השר תמיד היה יכול לבטל חוקי עזר עירוניים מדוע נוצר צורך לחוקק זאת פתאום? ו-2. אם החוק באמת לא ישנה שום דבר מדוע נאבקים עליו כל כך?

החינוך המשותף – פשוט ללמוד ביחד

לאתר החינוך

המחנה המשותף: קיץ אחד – חברים לחיים

לאתר המחנה

התשובה לשאלה הראשונה במילה אחת היא "בג"צ".

אמנם שר הפנים לא נהג להתערב בנעשה ברשויות עירוניות אבל פעם אחת הוא כן ניסה. בתל אביב. מה שגרר פסיקת בגצ נגד החלטתו של שר הפנים. מה שהביא בתורו, כי אלימות תמיד גוררת אלימות, לחוק הזה שנועד לכופף את ידו של בגצ ולהחזיר את הכח לשר הפנים. ככה זה. כשבג"צ מנסה לכפות את כחו על הכנסת  התוצאה היא הרבה פעמים חקיקה מחמירה יותר שפועלת בדיוק בכיוון ההפוך.

התשובה לשאלה השניה  במילה אחת היא: "פוליטיקה".

פוליטיקה היא כבר מזמן לא משא ומתן על ערכים בין נציגי של קבוצות אידיאולוגיות שונות במטרה להגיע להסכמה, אלא אמנות אחיזת העיניים שמפעילים כל הנציגים על שולחיהם מכל הקבוצות כדי שיוכלו להנציח את הסטטוס קוו ולקבל על זה משכורת. הפוליטיקאים החרדים, במיוחד דרעי שחתום על החוק, נואשים להציג הישג לבוחריהם ונטפלו לחוק הזה שכאמור, השפעה מעשית על השטח לא תהיה לו. הקואליציה מחויבת למאבקי התקשורת של דרעי מתוקף השיטה הקואליציונית. למפלגות האופוזיציה חשוב עוד יותר להראות כמה הן נאבקות בממשלה ומכאן הנאומים הנמלצים על "חופש" ושאר סיסמאות. אין להן שום קשר למציאות, אבל יש להן קשר חזק מאוד לעבודה המרכזית של כל פוליטיקאי: להיבחר שוב.

תשמרו שבת או תחללו שבת כרצונכם, רק אל תקנו כל מה שמוכרים לכם חברי כנסת וחבריהם במערכות העיתונים.

X