מאת

תמר טרבלסי, כתבת החינוך של ידיעות כותבת על "קשת התקווה אליקים", במסגרת פרויקט המורה של המדינה בידיעות אחרונות.

X