השותפים שלנו הם גופים עסקיים, משרדי ממשלה, גופי חינוך בלתי פורמלי ופילנתרופים, הרואים בעשייה של צו פיוס את חוד החנית במערכה למען הלכידות החברתית בישראל, ולמען יצירת חיבור משמעותי בין פרטים וקהילות. הם חולקים את ערכי הפלורליזם והסובלנות ואת הכבוד לערכי היהדות לצד מחויבות לדמוקרטיה הישראלית.