מגשימים חלומות, חיים יחד והופכים דיאלוג למציאות!

יחידות התוכן כוללות: סדנאות, לימוד מקורות עיוניים, דיון ומשחקי עמדות העוסקים במשותף ובשונה שבין המגזרים השונים וברב תרבותיות של החברה הישראלית. התוכנית החינוכית מעוררת ומבנה את הדיאלוג המתקיים גם ככה בין הזהויות השונות במחנה ונותנת מסגרת ומיקוד לשיח סביב נושאים שונים. כל שכבת גיל עוסקת בנושא המותאם לרמת הבשלות והשיח של קבוצת הגיל.

התהליך החינוכי מתחיל במעגל האישי של המשתתפים הצעירים ומתרחב למעגלים רחבים יותר של משפחה, קבוצה, חברה, עם ומדינה עבור המשתתפים הבוגרים יותר.

בוגרי ו' – השכבה הצעירה במחנה עוסקת בברור מעגלי השייכות הקרובים, לחקור את המקום ממנו באו, השורשים והמקור של כל אחד ואחת ומתחילה את דרכה בגיבוש זהות אותנטית ובדיאלוג הבין תרבותי.

בוגרי ז' – השכבה עוסקת במגוון זהויות ובניית קהילה, תוך העמקה במגוון החברתי/זהותי בו הם חיים ויציאה מגבולות המעגל האישי.

בוגרי ח' – השכבה מתמקדת בנושא מנהיגות, כחלק מהכרה כי שכבה זו הינה משמעותית ומובילה ובמידה רבה מתווה דרך לשכבות הצעירות.

בוגרי ט' – השכבה הבוגרת ביותר במחנה עוסקת בנושאים הקשורים במורכבות שבין דת ומדינה בישראל. הם מנהלים שיח מורכב על מציאות ישראלית רב תרבותית, ודנים בנושאים חברתיים יומיומיים בוערים.

המחנה במהותו ובאופי התנהלותו הטבעית מהווה כר חינוכי רחב, אנו מבקשים לראות בכל פעילות המתרחשת בו פעולה חינוכית.

בין השאר, במהלך היום יש גם יחידות זמן לפעילות חינוכית פורמאלית (זמן פורמאלי- אופי הפעילות הוא בלתי פורמאלי).

התוכנית החינוכית במחנה מזמינה את בני הנוער להחשף לתפיסות עולם שונות מאלו שהם מכירים עד כה, לעסוק בסוגיות של זהות יהודית ישראלית ולרכוש כלים לשיח רב תרבותי וליצירת קשרי חברות עמוקים ומשמעותיים. התוכנית החינוכית מאפשרת לחניכים להעמיק בבניית זהותם האישית בעזרת היכרות עם זהותו של האחר, מקנה לחניכים כלים לדילוג משמעותי באמצעות יצירת מרחב בטוח לדיאלוג אמיתי בין בני נוער ממסורות ותרבויות שונות.

יחידות התוכן החינוכיות מועברות ע"י צוות ההדרכה של המחנה המלווה את החניכים גם בשאר הפעילויות ונימצא איתם לאורך כל ימי המחנה, כך שהעיבוד והשיח נימשך גם כשיחידת הלימוד מסתיימת. לקראת המחנה עובר צוות ההדרכה סמינר הכשרה מעמיק המתקיים בסמוך לפתיחת המחנה.