מאת

תוכנית יחד בליגה היא תוכנית חינוכית ייחודית בהפקת צו פיוס, שנבנתה במיוחד עבור חניכי קבוצות צו פיוס, ומשמשת במה להעמקת הזיקה של ילדים ובני נוער מכל המגזרים, אלה לאלה.

פרויקט קבוצות צו פיוס למועדוני הכדורגל וההתאחדות

פרויקט קבוצות צו פיוס הוא פרויקט משותף לעמותת צו פיוס, מועדוני הכדורגל וההתאחדות לכדורגל. קבוצות הילדים והנוער שאינן משחקות בשבת מאפשרת לשחקנים דתיים, שאינם נוסעים בשבת, להצטרף לליגת הילדים והנוער, ובכך יוצרת הזדמנות שווה לדתיים וחילונים לשחק בקבוצת כדורגל לילדים ומאפשרת להם לשחק יחד. במסגרת קבוצות צו פיוס זוכים השחקנים לא רק להזדמנות שווה אלא גם מתנסים בשיתוף פעולה עם עמיתים בעלי זהות דתית שונה משלהם, ויוצרים עמם יחסי חברות. לערכי הכדורגל הרגילים שמקבלים הנערים במועדונים נוספים ערכים של סובלנות וקבלת האחר.

התוכנית "יחד בליגה" היא תוכנית משלימה לקבוצות צו פיוס במועדוני הכדורגל. התוכנית מבוססת על סדרה של שמונה מפגשים בהם לומדים השחקנים על המציאות החברתית הישראלית במעגלים השונים, נחשפים בצורה מעמיקה יותר לזהויות השונות ומשוחחים על הבעיות ועל הפתרונות האפשריים.

 

רציונל הפעילות

מתוצאות סקר שקיימנו בקרב שחקני קבוצות צו פיוס עולה כי בני הנוער המשחקים בקבוצות צו פיוס אינם מודעים תמיד לייחוד של הקבוצות שבהן הם משחקים. החשיבות שבהעלאת הנושא הייחודי של ריבוי הזהויות בקבוצה היא בהוספת ייחודיות זו כמרכיב בערכים החינוכיים שמקבלים השחקנים במועדונים השונים. אנו מאמינים כי ההיכרות ותשומת הלב למגוון הזהויות בקבוצה והיכולת להכיל את הזהויות הללו בין שחקני הקבוצה וכן בקבוצות אחרות תאפשר מינוף של פעילות הכדורגל לחיזוק הזהות האישית והיחס לאחר. פעילות כזו תהווה תרומה חברתית גם מעבר ומחוץ למגרש הכדורגל, תשפיע על הסביבה הקרובה של השחקנים – בני משפחה וחברים, ותתרום את חלקה בהשפעה על החברה כולה.

 

מטרות התוכנית

 • העלאת המודעות של שחקני הקבוצה לייחודיות של קבוצתם בתחום ריבוי הזהויות בקבוצה, וביחס לקבוצות שאינן צו פיוס (שגם בהן יכולות להתקיים זהויות שונות).
 • היכרות מעמיקה יותר עם הזהויות של חבריהם לקבוצה, והבנת הלגיטימיות שבהחזקה בעמדות שונות וזהויות שונות על ידי חברי הקבוצה.
 • חיזוק הזהות האישית וההגדרה העצמית והבנת התרומה הייחודית של הזהות הפרטית לכלל הקבוצה והחברה.
 • הדגשת השונות הפנימית בין השחקנים בקבוצה תוך חיזוק הגיבוש הקבוצתי בתוצאה משונות זו.
 • קידום ערכים נוספים הקשורים לשדה הפעולה הספורטיבי אשר משפיעים על השחקן: כבוד לזולת (הן בקבוצה והן בקבוצות יריבות), סובלנות, ערבות ואחריות הדדית, הפחתת האלימות, דיאלוג ככלי לפתרון ולניהול מחלוקות (הבנה שלא תמיד ניתן להגיע להסכמה אבל צריך לחיות עם זה).

מהלך התוכנית

התוכנית בנויה משני חלקים. בארבע הפגישות הראשונות השחקנים עוברים פעילויות הקשורות הגדרת הזהות. זווית ההסתכלות מפעילות אחת לשנייה הולכת ומתרחבת כך שבהתחלה העיסוק הוא במיקרו ובהגדרת הזהות האישית, לאחר מכן בשחקן כחלק מקבוצת הזדהות, ולבסוף ברמת המדינה. את החלק הראשון תסיים פעילות העוסקת במתחים הנובעים ממגוון הזהויות בחברה הישראלית. החלק השני של התוכנית מתמקד בערכים מעולם הכדורגל המחוברים לעשייה ולחזון של צו פיוס. הפעילויות מתמקדות בערכים כגון שיתוף פעולה, רעות, הגינות וסובלנות, כאשר החלק הזה מסתיים בפעילות שעוסקת באהבה ושנאה בספורט וכיצד ערכים אלה יכולים לשנות את הגישה האישית של כל אחד מהשחקנים לעולם הכדורגל.

 

משך כל מפגש: שעה חצי (90 דקות)

 • מפגש ראשון – זהות אישית והגדרתה: מה זו זהות? מה מגדיר אותי? מה חשוב לי? הגדרת זהות אישית אינטואיטיבית ולא "אקדמית".
 • מפגש שני – הקבוצה/קהילה שלי: מה הזהות שלי ביחס לקבוצה? היכרות עם מגוון הזהויות בתוך הקבוצה והחשיבות של מגוון זהויות.
 • מפגש שלישי – המדינה שלי: זהויות בחברה הישראלית. דתיים, חילונים, מזרחיים, אשכנזים, עולים, ותיקים, יהודים, ערבים.
 • מפגש רביעי – מתחים ומחלוקות בחברה: מה זו מחלוקת? אילו מחלוקות יש בחברה הישראלית? אפשרות: מפגש עם דמות מעוררת השראה בנושא התמודדות עם המחלוקת (שחקן עבר/הווה דתי או ערבי).
 • מפגש חמישי – אחווה, רעות ושיתוף פעולה: מה הוא שיתוף פעולה ואיך הוא יכול להיווצר? האם ניתן לכפות שיתוף פעולה? מה המקום של רעות בתוך שיתוף פעולה? שיתופי פעולה בקבוצה ובחברה הישראלית.
 • מפגש שישי – כבוד לזולת והגינות בכדורגל ובחברה: איפה אנחנו רואים כבוד בכדורגל? מה יקרה אם נוציא את חוקי ההגינות מהכדורגל? מה יקרה אם נעשה את זאת כלפי האחר במדינה?
 • מפגש שביעי – אהבה, שנאה וכדורגל: פעילות על אהבה ושנאה דרך המנונים של אוהדים וקבוצות.
 • מפגש שמיני מסכם: פעילויות סיכום ועיבוד של הפעילות השנתית עם המנחה.

תפקיד מאמן הקבוצה

מאמן הקבוצה יהיה נוכח בכל מפגש בין אם הוא חינוכי או טורניר. המאמן יהיה שותף בפעילויות הן בהכוונה מקצועית של השחקנים והן בניהול המשחקים והמשחקונים תוך שיתוף פעולה מלא עם המנחה. המאמן יהיה שותף אקטיבי כשאפשר (בתרגילים כאלה ואחרים) לצד שותפות בעדכונו בפעילות והקשבה לחוות דעתו המקצועית לפני, במהלך ואחרי הפעילות.

ליחד בליגה לחצו כאן
X