יחד בליגה שואפת ליצור חברה ישראלית עם אחריות הדדית ומחויבות של הפרטים השונים בחברה דרך הספורט והכרות משמעותית בין המגזרים השונים. התכנית מתמקדת בחידוד והבניית הזהות האישית של שחקני הקבוצות, קידום של סובלנות וקבלת האחר כלפי השונה בחברה הישראלית ויצירת שיתוף פעולה וחיבורים משמעותיים בקרב שחקני הקבוצה.

בישראל ובעולם מהווה הספורט הקבוצתי כלי חינוכי להקניית ערכים, לימוד יחסי אנוש וקידום עבודת צוות. לצו פיוס יש ניסיון רב ביצירה וקידום של מפגשים משמעותיים וחברויות חוצות מגזרים, בין בני נוער וילדים מרקע שונה – דתי, חילוני, מסורתי, מוסלמי, נוצרי ועוד.

קבוצות צו פיוס מתאפיינות בריבוי זהויות, ומהוות קרקע פורייה לפעילות לחיזוק הזהות האישית, יצירת חברויות משמעותיות וקידום ערכים ברוח הדמוקרטיה. הפעילות החינוכית לאור ערכי צו פיוס מהווה תרומה חברתית גם מעבר ומחוץ למגרש הכדורגל, ומשפיעה על הסביבה הקרובה של השחקנים – בני משפחה וחברים ובכך היא תורמת את חלקה בהשפעה על החברה כולה.