פעילויות המחנה המשותף

מחנה 2019 - מחזור ראשוןאירוע שנתי (2019) נווה הדסה, אבן יהודה

מחנה 2019 - מחזור שניאירוע שנתי (2019) נווה הדסה, אבן יהודה

המלצות

טופס יצירת קשר