פעילויות המחנה המשותף

מחזור ראשון - מחנה קיץ 2018אירוע שנתי (2018) נווה הדסה, אבן יהודה

מחנה יום מבית 'המחנה המשותף'מחנה יום- המחנה המשותףאירוע שנתי (2018) נווה הדסה, אבן יהודה

מחזור שני - מחנה קיץ 2018אירוע שנתי (2018) נווה הדסה, אבן יהודה

camp five - מבית 'המחנה המשותף'המחנה המקוצראירוע שנתי (2018) נווה הדסה, אבן יהודה

המלצות

טופס יצירת קשר