לאט עם הטרנדים

הילד האחר

זו הייתה שעה חשוכה. גיששנו בתוך הסופות ולא מצאנו את היציאה. חומות גבוהות של ניכור וחשדנות צמחו בינינו
כשירו בראש הממשלה, הסתיו בדיוק התחיל והכל נראה עגום ומערבל.
 לידידיה מאיר אין זמן לשמוע את כל הדיסקים ולקרוא את כל הספרים היוצאים לאור חדשות לבקרים, ומפליאים לשיר ולספר את התרבות היהודית. האם ניצחנו את ההתיוונות?

הפרופסור יובל אלבשן התייאש מול אזלת היד של הרשויות בטיפול בקשישה ירושלמית אבל נפעם מרוח האדם

החלטנו שהילדים שלנו כבר לא יחכו עד הכיכר כדי לדבר. אפילו התחלנו להיפגש בדרכים הראשיות, לא רק באוהלי הדברות בכיכר. הבנו שיותר חשוב להוסיף אור מאשר להילחם בחושך.
לא ראינו כלום בחושך אז הדלקנו נרות.
אמילי אמרוסי רואה את דויד חטואל וילדיו כאור בקרבנו, סוד השרידות היהודית. והחושך מורגש בליבה של מי שכמהה לילדים שיעירו בלילה
 הממסד הדתי חשוף למהפכה שלא התחוללה שנים: יותר ויותר נשים עומדות על זכותן לממש את היהדות ואת הפולחן הדתי ולחלץ עצמן מהגמוניה גברית
X