בתי ספר משותפים  מאפשרים לכל הבאים בשעריהם להעמיק ולעצב את זהותם

הציונית, היהודית, הישראלית, מתוך אחריות ומחויבות ליצירת עתיד משותף.

שאלות נפוצות

האם בתי ספר משותפים הם בתי``ס פרטיים, או שייכים למשרד החינוך?

כל בתי הספר והגנים המשותפים משתייכים למערכת החינוך הציבורי, בזרם המ”מ ובזרם הממ”ד, והם פועלים על פי תכניות לימודים המאושרות על ידי משרד החינוך. חלק מבתי הספר מוגדרים כעל-אזוריים ולעיתים הם מוכרים כבתי ספר ניסויים או יחודיים. מבחינה אידיאולוגית בתי הספר המשלבים עסוקים בפיתוח יהדות של אחריות חברתית ומעורבות, בדרך של לימוד, דיאלוג ומעשה, המחזקים את הקשרים בין חלקי הקהילה

האם בתי ספר משותפים שייכים לזרם החינוך הממלכתי, או לממלכתי-דתי?

בתי הספר והגנים המשלבים יכולים לפעול הן תחת הפיקוח הממלכתי והן תחת הפיקוח הממלכתי דתי.

מה זה בעצם בית ספר משותף? כיצד הוא פועל?

ישנם שני מודלים פדגוגים בסיסיים שפותחו על ידי בתי הספר והגופים הוותיקים בתחום זה, אך מודלים נוספים מתפתחים כמענה לצרכים מקומיים ומציעים ביטויים ייחודיים של שיתוף בדגשים שונים כגון קיימות, יצירה ואמנות, דמוקרטיה ועוד.

עקרונות מנחים:

  • מפגש בין שונים אך שווים : החינוך המשותף מאפשר לכל ילד/ה להעצים את זהותם הייחודית החינוך המשותף מאפשר מפגש והיכרות בלתי אמצעית עם זהויות נוספות מקשת הזהויות היהודיות במדינת ישראל ובכך מסייע בהפחתת סטריאוטיפים ודעות קדומות.
  • יצירת שפה תרבותית יהודית – ישראלית משותפת : בתי הספר המשותפים מרחיבים את העיסוק בנושא הזהות היהודית – ישראלית של התלמידים באמצעות יצירת קשר אישי וחברתי לנושאי הלימוד ועידוד פרשנות אישית ויצירתית.
  • פלורליזם – ריבוי קולות : החינוך המשותף יוצר מפגש מעשיר ולא מפגש מאיים. החינוך המשותף מביא בפני הילדים דוגמא לקיום משותף של אורחות חיים שונים באמצעות הצוות החינוכי המורכב מזהויות שונות ומהווה דוגמא חיה לחיים משותפים. ניתן דגש על התרבות והמסורת היהודית תוך התייחסות לקולות רבים ביחס למורשת היהודית לדורותיה, מתוך כבוד לשונות בזהויות היהודיות והכרה בערכם של הקולות השונים. ריבוי הקולות בא לידי ביטוי בחיי היום – יום , באירועים ובטקסים ובהתייחסות לאורחות החיים המגוונים של המשפחות השונות.
  • לימוד חווייתי מגוון : לימוד תרבות ומסורת באופן חוויתי – לימוד בית מדרש, דרמה, שירה, אומנות, פעילויות קהילתיות ועוד.

מה ההבדל בין בית ספר משותף לבית ספר ממלכתי או ממלכתי-דתי?

בבתי הספר והגנים המשלבים לומדים יחד ילדים דתיים, חילוניים ומסורתיים. המודל החינוכי מאפשר לתת מענה חינוכי מיטבי לפיתוח מגוון הזהויות השונות.  

עקרונות מנחים:
מפגש בין שונים אך שווים: החינוך המשותף מאפשר לכל ילד/ה להעצים את זהותם הייחודית. החינוך המשותף מאפשר מפגש והיכרות בלתי אמצעית עם זהויות נוספות מקשת הזהויות היהודיות במדינת ישראל ובכך מסייע בהפחתת סטריאוטיפים ודעות קדומות.
יצירת שפה תרבותית יהודית – ישראלית משותפת:  בתי הספר המשותפים מרחיבים את העיסוק בנושא הזהות היהודית – ישראלית של התלמידים באמצעות יצירת קשר אישי וחברתי לנושאי הלימוד ועידוד פרשנות אישית ויצירתית.
פלורליזם – ריבוי קולות: החינוך המשותף יוצר מפגש מעשיר ולא מאיים, ומביא בפני הילדים דוגמא לקיום משותף של אורחות חיים שונים באמצעות הצוות החינוכי המורכב מזהויות שונות ומהווה דוגמא חיה לחיים משותפים. ניתן דגש על התרבות והמסורת היהודית תוך התייחסות לקולות רבים ביחס למורשת היהודית לדורותיה, מתוך כבוד לשונות בזהויות היהודיות והכרה בערכם של הקולות השונים. ריבוי הקולות בא לידי ביטוי בחיי היום – יום , באירועים ובטקסים ובהתייחסות לאורחות החיים המגוונים של המשפחות השונות.
לימוד חווייתי מגוון :לימוד תרבות ומסורת באופן חוויתי – לימוד בית מדרשדרמה, שירה, אומנות, פעילויות קהילתיות ועוד.

מהי המסגרת המלווה שצו פיוס מעניק למוסדות הלימוד?

צו פיוס פועל לקידום החינוך המשותף בתחומים הבאים:
• ייעוץ וליווי לקבוצות הורים המעוניינים בהקמת בית ספר משלב ביישוב.
• גיבוש החזון ופנייה למשרד החינוך והרשות המקומית לקבלת אישור למהלך.
• ייעוץ וליווי לרשויות המקומיות בתהליך בחינת ההיתכנות ובשלבי ההקמה.
• ליווי מנהלי בתי הספר המשותפים.
• השתלמויות למנהלים,מורים וגננות לחינוך ולהוראה בכיתה מרובת זהויות .
• פיתוח והנגשת תכניות לימודים לציבור המורים בחינוך המשותף.
• גיבוש קהילה בית ספרית פעילה ותוססת בתחום התרבות היהודית- ישראלית.

לא מצאתם מה שחיפשתם? צרו איתנו קשר

טופס יצירת קשר