עמותת "צו פיוס" הינה מוסד ללא מטרות רווח הפועלת למען החברה הישראלית ובתמיכתה, ועל כן אנו רואים ביושר, יעילות והתנהלות בשקיפות כערכים עליונים. לפיכך, החלטנו לפרסם את כלל המידע הכלכלי של העמותה, את האישורים והמסמכים השונים באתר האינטרנט לציבור הרחב.

פיננסים

אנחנו שואפים לייצר תמהיל בריא של מקורות הכנסה בהתבסס על הכנסות עצמיות, פילנתרופיה מישראל ומחו"ל, כספי מדינה ומענקים בשווה כסף. כמו כן, אנחנו רואים ביעילות ערך עליון ולכן מייצרים מצב בו כמעט 80% מההוצאות שלנו הן הוצאות ישירות על פעילות ואילו 6% מההוצאות בלבד הן על גיוס משאבים.

ביקורת

הגוף המבקר של העמותה הינו רו"ח אלי גוף-גפן המתמחה בתחום העמותות והחל"צים, בעל ותק של 8 שנים ברשם העמותות. הדו"חות הכספיים של העמותה מבוקרים מדי שנה על ידי רואה חשבון חיצוני, רו"ח רמי אלחנתי ממשרד קדמי אלחנתי רואי חשבון.

מסמכי שקיפות

לחצו על הקטגוריה הרלוונטית על מנת לצפות במסמכים

אישורי ניהול תקין

אישור ניהול תקין, המונפק על ידי יחידת רשם העמותות במשרד המשפטים, מהווה אישור לכך שהעמותה הגישה את כל הדו"חות הנדרשים למדינה ולרשויות המס, פועלת בהתאם לכללי הניהול התקין כפי שנקבעו על ידי רשם העמותות, חוק העמותות ותקנון העמותה.

אישור ניהול תקין לשנת 2018 

אישור ניהול תקין לשנת 2017

אישור ניהול תקין לשנת 2016

דו``חות שנתיים מבוקרים

הדו"חות הכספיים והמאזנים השנתיים של העמותה מבוקרים על ידי רו"ח רמי אלחנתי ממשרד קדמי-אלחנתי רואי חשבון ומוגש מדי שנה לרשם העמותות.
הדו"חות הכספיים מתפרסמים מדי שנה עבור שנת הכספים שהסתיימה (כך, לדוגמא, בשנת 2015 פורסם הדו"ח הכספי עבור שנת 2014).

דו"ח כספי לשנת 2016

דו"ח כספי לשנת 2015

דו"ח כספי לשנת 2014

דו``חות מילוליים

הדו"ח המילולי הוכנס לשימוש על ידי רשם העמותות החל משנת 2009, והוא מפרט את הפעילויות, הנכסים והמבנה הארגוני של העמותה בשנת הדו"ח.

דו"ח מילולי לשנת 2016

דו"ח מילולי לשנת 2015

דו"ח מילולי לשנת 2014